Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

כללי התנהלות בספרייה - התו הסגול: Hebrew University research guides

הכללים המחייבים את השוהים בספרייה

כניסה לקמפוס

    בהתאם לתקנות לשעת חירום בשל הקורונה, חל איסור מוחלט להגיע לקמפוס עם חום גוף של 38 מעלות ומעלה, תסמיני המחלה כגון שיעול ו/או קשיי נשימה וללא עטיית מסיכת פה ואף.

    מי שאושרה הגעתו לקמפוס, מחויב למלא הצהרה אישית מידי יום, טרם כניסה לקמפוס ולהודיע בעת יציאה מהקמפוס.

כללי התנהלות בספרייה - התו הסגול

    שעות פתיחת הספרייה: 9:00-17:00

   נא להרשם בכניסה לספרייה.

    יש לעטות מסכה וכפפות, במשך כל השהייה בספרייה.

   יש לנקות את משטח העבודה לפני ואחרי השימוש. בכניסה לספרייה יש מגבוני חיטוי לשימושך.

    יש להשתמש רק בעמדות העבודה המותרות. אין להזיז ממקומם, אף כיסא ואף שולחן. 

      הישיבה בשולחן היא לאדם אחד בלבד. אין לעבור מעמדה לעמדה.​ 

    אין להתקרב לאף אדם, למרחק קטן מ-2 מטר (מלבד, לספרן המזמין להתקרב לדלפק).

    אסור להשתמש במחשבי הספרייה. מותר להשתמש במחשב אישי.

    אסור לאכול ולשתות בספרייה  (למעט, מים מבקבוק).

שירותי הספרייה

    ניתן לשאול ספרים בדלפק הספרייה או להזמין ספרים ממדפי הספרייה באמצעות טופס אלקטרוני.

ספרים החוזרים מהשאלה יבודדו למשך שלושה ימים במקום נפרד בספריה לפני החזרתם למדפים. נא לא להחזיר ספרים למדפים.

    שירותי יעץ ימשיכו להנתן בטלפון ובדואל. ניתן לקבוע הדרכות בזום.

    בדלפק הספריה תמצא מחיצה להגנת צוות הספרייה. מספר המבקרים בדלפק מוגבל ל-4.