Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Agriculture Library research guides: בחירת מאגר מידע לחיפוש

רשימת המאגרים בקטלוג הספרייה

בחירת מאגר

בגלל ריבוי הנושאים הנלמדים בפקולטה, הספרייה מנויה על מאגרים רבים ומגוונים.

על מנת שחיפוש יאחזר תוצאות רלוונטיות, הוא חייב להתבצע במאגר/ים המתאים/ים לו.

לפיכך חשוב להגדיר את נושא החיפוש לפני שמתחילים לחפש.

האם החיפוש הוא בנושא כלכלה?       

כלכלה חקלאית?  

גידול בעלי-חיים?     

קרקע ומים?   

באיזה מאגר תבצעו חיפוש בנושא השקיית עגבניות?  

ובאיזה מאגר תוכלו למצוא מאמרים מעודכנים על עודף משקל בגיל ההתבגרות?  

באיזה מאגר ניתן לצמצם את החיפוש לפי בעלי-חיים או לפי בני אדם?  

בקטלוג הספרייה נמצאת רשימת מאגרי המידע מסודרת לפי א"ב או לפי נושאים. המצגת הבאה מסבירה כיצד למיין מאגרים לפי נושאים.