Skip to main content

משאבי למידה בתקופת הקורונה: Hebrew University research guides

קישורים שימושיים לאתרים ותוכנות שישמשו אתכם בלמידה מרחוק

משאבים בגישה פתוחה לתקופת הקורונה

משאבים פתוחים בנושא נגיף הקורונה

שרותי הספרייה מרחוק

על פי הנחיות משרד הבריאות הספרייה סגורה.

ספרים מושאלים הוארכו אוטומטית, נא לא לבוא להחזירם.

השרותים הבאים ניתנים מרחוק:

שאלות בנושאים כלליים ובקשות לאישורים לסגירת תואר:

agri_circ@savion.huji.ac.il

רכש ספרים חדשים למחקר ולהוראה

ועדכון רשימות קריאה:

diklagru@savion.huji.ac.il

 הדרכה ויעץ במציאת מאמרים ומקורות מקוונים נוספים

שאלות בנוגע לקורס המקוון להכרת משאבי הספרייה:

hemdatw@savion.huji.ac.il

השאלה בין-ספרייתית:

intlib@savion.huji.ac.il

טופס בקשה להשאלת ספר

עקב סגירת הספרייה ניתן למלא טופס בקשה להשאלת ספר.

 אנו נכין את הספר המבוקש, נתאם עמכם מועד הגעה ותוכלו לבוא לאסוף אותו מהספרייה.

על מנת להקל על התהליך, אנא מלאו את פרטי הספר המבוקש במלואם.