Skip to main content

הנחיות לכניסה ושהייה בספרייה: Hebrew University research guides

הנחיות כניסה ושהייה בספרייה לפי התו הסגול

   הנחיות כניסה ושהייה בספרייה

  • סטודנט הנכנס לספרייה צריך לקחת מספר מסלסלת ה"נכנסים", וביציאה להחזיר את המספר לסלסלת ה"יוצאים"
  • יש להשתמש במסכה ובכפפות במשך כל השהייה בספרייה
  • יש לשמור על מרחק של 2 מטר בין אדם לאדם
  • בכניסה לספרייה יש מגבוני חיטוי לשימושכם, יש לנקות את משטח העבודה לפני ואחרי השימוש
  • בספרייה יש כרגע 78 מקומות ישיבה מותרים, בהם מוצבים כיסאות. יש להשתמש רק בעמדות העבודה המותרות. אין להזיז כסאות, ספות ושולחנות ממקומם.
  • בספות דו-מושביות מותר רק לאדם אחד לשבת
  • אסור להשתמש במחשבי הספרייה, אך מותר להשתמש במחשב אישי
  • אסור לאכול ולשתות בספרייה (למעט, מים מבקבוק)

 

תודה על שיתוף הפעולה

   צוות הספרייה