Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

פרסום בגישה פתוחה - Open Access: מידע למחברים

המדריך יעסוק במסלולי פרסום שונים בגישה חופשית

לשאלות בנושא נא לפנות לתמר גנאור, רכזת משאבים אלקטרונים ברשות הספריות      tamarg@savion.huji.ac.il

?מדוע חשוב לעבור על הסכמי מחברים

למרות שהמחברים הם בעלי היצירה וזכויות היוצרים, הם יכולים לאבד זאת כאשר הם מוותרים עליהם בעת חתימה על הסכם המחבר של המו"ל. מרבית הסכמי זכויות היוצרים מעבירים את כל זכויות היוצרים למו"ל. במילים אחרות, העברת זכויות היוצרים פירושה שמחברים אינם מחזיקים עוד ביצירתם או בזכותם לקבוע היכן או כיצד היא מופיעה ומעבר לכך שהמו"ל עלול לעשות שימוש חוזר ביצירות ללא אישור או הודעה מוקדמת. על המחברים לקרוא היטב את הסכמי הפרסום שלהם ואף להתייעץ עם איש מקצוע בנושא זכויות יוצרים לפני חתימה וזאת כדי לוודא אילו זכויות נלקחים מהם.

לוויתור מוחלט על זכויות יוצרים יכולות להיות ההשלכות הבאות:

העברת זכויות הפצה עלולה לאסור על מחבר לפרסם את היצירה במאגר מקומי או כלי אחסון אחר העברה זכויות שכפול, הפצה ותצוגה ציבורית עלולה לאסור על מחבר לשתף את עבודתו עם תלמידיו, עמיתיו ו/או הארגון בו הוא עובד/חבר.

העברת זכויות שכפול, הפצה ותצוגה ציבורית עלולה לאסור על מחבר לשתף את עבודתו במאגר מוסדי/מקומי או באתר אינטרנט מוסדי.

העברת הזכות ליצירת עבודות נגזרות עלולה לאסור על מחבר ליצור עבודות המשך או עבודות קשורות על סמך היצירה שפורסמה.

בירור ראשוני לגבי כתב העת

Sherpa Romeo הוא מאגר חינמי המכיל נתוני זכויות יוצרים ומדיניות אחסון מקומי של יותר מ-22,000 כתבי עת ופרסומים תקופתיים אחרים. כל כתב עת מסווג בצבע (צהוב, כחול, ירוק או לבן) בהתאם למדיניות שלו. יש להדגיש כי לאחר הבדיקה הראשונית ב-Sherpa Romeo יש לבדוק גם באתר האינטרנט של כתב העת (ייתכן והיה שינוי שטרם עודכן ב-Sherpa Romeo).

על מה חשוב לעבור בהסכמי מחברים

אין נוסח אחד של הסכמי המחברים ונתקלים בהם בצורות רבות ובנקודות זמן שונות במהלך תהליך ההגשה לפרסום. יש את ההסכמים הנקראים הסכמי "click-through" שפוגשים בהם בעת הגשת כתב יד בפעם הראשונה בפורטל ההגשה המקוון של המו"ל ויש הסכמים אחרים, מסמכים אלקטרוניים, עליהם חותמים המחברים לאחר שהמאמר התקבל לפרסום. בכל ההסכמים הללו חשוב לאתר מילים/ביטויים או אמירות בעייתיות המתייחסות לזכויות המחבר על היצירה שלו.

זכויות מחברים

הסכמי מפרסמים/מו"לים יכללו בתוכם לעתים רבות דרישה לוויתור על זכויות שימוש יותר מהנדרש במציאות. בחלק מן המקרים, החוקר עלול למצוא עצמו במצב בו הוא לא מסוגל להשתמש מחדש בחלקים מן המאמרים שלו בפרסומים אחרים, או אפילו להציג אותם במהלך הקורסים וההרצאות שלו. לכן, על המחברים להבין את זכויותיהם ולדעת כיצד להתייחס להסכמי פרסום, כך שבסופו של דבר תהיה להם שליטה רבה יותר על היצירות שלהם. 

בדיקת המידע שמספק המו"ל

לפני הגשת מאמר לכתב עת, יש לבחון ככל שניתן את מדיניותו בנושא זכויות מחברים. לעתים מדובר במידע גלוי לכל ומפורסם באתר האינטרנט של כתב העת ולעתים ייתכן ויהיה צורך לפנות ישירות לעורכי כתב העת כדי לבקש זאת. לעיתים יש אפשרות לפרסם ב- Open Access אחרי תקופת אמברגו מסויימת, ואפשר להתמקח עליה לפעמים.