Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

סל שירותים בספריה הרפואית: מגוון שירותי הספריה המסייעים למחקר, להוראה ולעשייה היום יומית

גישה לכתבי עת ומאגרים בתחומי הרפואה והבריאות

משאבי הספריה "נגישים מרחוק" וזמינים מחוץ לקמפוס באמצעות קוד גישה מרחוק – הצוות מסייע לחולל קוד גישה לבעלי זכות לגישה מרחוק.

מאגרי המידע המובילים בתחומי הרפואה והבריאות

 PubmedEmbase ו-

A-Z כתבי עת האלקטרוניים שהספרייה מנוייה עליהם

משאבי EBM ו-Point of Care

UpToDate, Trip Database, Cochrane Library, BMJ Best Practice  ועוד 

משאבים למכשירים ניידים

Complete Anatomy, UpToDate, BMJ Best Practice ועוד

אוספי ספרים אלקטרוניים

ClinicalKey, McGraw Hill Medical, Springer E-Book Collection

ניטור פרסומים ומדדי כתבי עת, חוקרים וציטוטים

הספרייה הרפואית מספקת שירות (בתשלום) של איתור והכנת רשימת פרסומים מדעיים כחלק מתהליך הקידום האקדמי לסגל. השירות כולל את מדדי הפרסום: Impact Factor, Journal Rank  H-Index,, Citations

להזמנה/בירור פרטים טל: 02-6758793,  דוא"ל: mdlibinfo@savion.huji.ac.il

השאלה בין–ספרייתית

שירות השאלה של חומרים שאינם זמינים בספרייה שלנו מספריות אחרות מהארץ ומחו"ל ללא תשלום

להזמנה/בירור פרטים טל: 02-6758793,  דוא"ל: illnml@savion.huji.ac.il

***** חדש בספריה *****

חדר מציאות מדומה. החדר מאובזר במחשב רב עוצמה, בטלוויזיית 4K, במכשירים OCULUS RIFT ו-OCULUS QUEST ובשני מכשירי OCULUS GO ניידים, וזמין להתנסויות ותרגול.

לקביעת התנסות טל: 02-6757602,  דוא"ל: mdlibinfo@savion.huji.ac.il

צוות ספרני יעץ

מחלקת היעץ  - הכתובת לכל הפניות והשאלות על הספרייה ומשאביה:

סדנאות והדרכות - בתחום המידענות הרפואית:

  • שימוש במאגרי מידע Pubmed, Embase, CINAHL ועוד
  • בכלים לניהול ציטוטים (Mendeley ו- OnlineEndnote ), כמו גם משאבים חדשים  

ההדרכות מתקיימות בספרייה או מחוץ לספרייה, ביחידות השונות במסגרת מחלקתית. 

חיפוש בספרות המדעית:

 ספרני היעץ  מסייעים בבחירת המשאב המתאים, בקביעת אסטרטגיית חיפוש וביצועו, בעיקר כאשר נדרש חיפוש מורכב, שיטתי ויסודי.

לקביעת הדרכות טל: 02-6758795/0,  דוא"ל: mdlibinfo@savion.huji.ac.il

 

MOODLE רשימות קריאה במודל

 ה- LEGANTO  מאפשר לכל מורה לשלוח אל הספרייה את רשימת הקריאה לקורס, המורכבת מסוגי חומרים שונים (קישור למאמר בטקסט מלא, סרטון, מצגת, ספר ועוד) ואנו הספרנים,  נוכל להזין בממשק המנהל את אוסף הספריה את רשימת הקריאה לקורס המבוקש. הנחיות להזנת רשימת קריאה באתר רשות הספריות. רשימה זו תתעדכן לבקשת המרצים על ידי צוות בספריה תוך בדיקת מצב המצאי של הפריטים בספריה. יתרונות השיטה: עריכת "רשימת קריאה" עבור הסגל תאפשר פתיחת ערוץ תקשורת ישירה עם המרצים, עדכון והתאמת אוסף הספריה לצרכי ההוראה. הרשימות הללו ישוכפלו מידי שנה ויעודכנו בתאום עם המרצים.

להזמנה/בירור פרטים:

mdlibinfo@savion.huji.ac.il