Skip to Main Content

סל שירותים מקוונים בספריה הרפואית: מגוון שירותי הספריה המסייעים למחקר, להוראה ולעשייה היום יומית

גישה לכתבי עת ומאגרים בתחומי הרפואה והבריאות

משאבי הספרייה "נגישים מרחוק" וזמינים מחוץ לקמפוס באמצעות מערכת התחברות מרחוק למשאבים מקוונים:

מאגרי המידע המובילים בתחומי הרפואה והבריאות

 PubmedEmbase ו-

משאבי EBM ו-Point of Care

UpToDate, Trip Database, Cochrane Library, BMJ Best Practice  ועוד 

משאבים למכשירים ניידים (גללו לסוף הדף להסבר על הורדה והתקנה)

Complete Anatomy, UpToDate, BMJ Best Practice ועוד

אוספי ספרים אלקטרוניים

ClinicalKey, McGraw Hill Medical

ניטור פרסומים ומדדי כתבי עת, חוקרים וציטוטים

הספרייה הרפואית מספקת שירות (בתשלום) של איתור והכנת רשימת פרסומים מדעיים כחלק מתהליך הקידום האקדמי לסגל. השירות כולל את מדדי הפרסום: Impact Factor, Journal Rank  H-Index,, Citations

להזמנה/בירור פרטים  דוא"ל: mdlibinfo@savion.huji.ac.il

צוות ספרני יעץ

מחלקת יעץ  - הכתובת לכל הפניות והשאלות על הספרייה ומשאביה:

סדנאות והדרכות (קבוצתיות/אישיות) - מקוונות ופרונטליות - בתחום המידענות הרפואית:

  • שימוש במאגרי מידע Pubmed, Embase, Web of Science ועוד
  • בכלים לניהול ציטוטים (Mendeley ו- OnlineEndnote ), כמו גם משאבים חדשים  

 

חיפוש בספרות המדעית:

 ספרני היעץ  מסייעים בבחירת המשאב המתאים, בקביעת אסטרטגיית חיפוש וביצועו, בעיקר כאשר נדרש חיפוש מורכב, שיטתי ויסודי.

לקביעת הדרכות/פגישות ייעץ (גם בזום) טל:  דוא"ל: mdlibinfo@savion.huji.ac.il

 

השאלה בין–ספרייתית

שירות השאלה של חומרים שאינם זמינים בספרייה שלנו (כולל מאמרים ופרקים מספרים) מספריות אחרות מהארץ ומחו"ל ללא תשלום

להזמנה/בירור פרטים  דוא"ל: illnml@savion.huji.ac.il