Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

מדעי כדור הארץ: משאבי אינטרנט

עזרים נוספים- סלעים ומינרלים

WebElements

הטבלה המחזורית היא סידור של האלמנטים הכימיים  לפי מספר אטומי

Time Scale earth

 סולם הזמן הגיאולוגי  נבנה על מנת להציג חזותית את משך כל יחידת זמן

The Rock cycle

משאב אינטרנט, מבריטניה, מיועד לתלמידי מדעי כדור הארץ  המראה מחזור הסלע

Types of rock

 אתר אינטראקטיבי בגיולוגיה יש בו הסברים על סוגי הסלעים

קטלוג מינרלים 

מינרלים מפורטים בסדר שבו הם מופיעים.

The Mineralogical Society of America MSA

האגודה האמריקאית למחצבים

משאבי אינטרנט

Mindat  

מאגר המידע של Mindat.org  פתוח לקהל מכיל מידע על מינרלים ועל הסביבה בהם נמצאים. המאגר  מהווה כלי חיפוש רבי העוצמה מאפשרים למתחילים ולמומחים למצוא תשובות, להתייעץ עם מומחים ולחקור לעומק, בארכיון נמצא מאמרים חינוכיים, ספרים וכתבי עת, מילון מונחים מקיף ועוד - כולם מתעדכנים מדי יום.

NASA 

 .מקורות במדעי כדור הארץ, אוקיינוגרפיה ומשאבי מים, מדעי אקלים ואטמוספירה, מדעי הסביבה, ועוד

USGS 

המאגר מספק מדע על מינרלים ומשאבי טבע אחרים, תקצירים נבחרים בתחום מקורות מים ואנרגיה, בוחן מבנה גיאולוגי ומעריך משאבים מינרליים. הוא כולל את המחקר של מי תהום, מערכות אקולוגיות, בריאות הסביבה, סיכונים טבעיים ושינויי האקלים .

Geoscience news and information

 הוא אחד הפורטלים המובילים בעולם לגיאולוגיה ומדעי כדור הארץ חדשות ומידע על סלעים, מינרלים, אבני חן, אנרגיה, הרי געש ועוד.

 

אנציקלופדיה

מילון מונחים במדעי כדור הארץ

מתוך האנציקלופידיה בריטניקה

האנציקלופדיה למדעי כדור הארץ

האנציקלופדיה היא מיזם של סגל ההוראה של המכון למדעי כדה"א האוניברסיטה העברית ומהווה מקור ידע רחב ומעמיק בכל הקשור  

גיאולוגיה 

גיאוגרפיה 

אוקיינוגרפיההידרולוגיה ומדעי האטמוספירה

Encyclopedia of geosciences

 הנושאים של האנציקלופדיה למדעי הגיאולוגיה הם בתחום מדעי הטבע כולו כולל מחקר על האטמוספרה, ההידרוספרה

הקריוספרה, האדמה המוצקה והביוספרה לפרטים, ראה רשימה של נושאי

עזרים נוספים - מפות

המרכז למיפוי בישראל

מפ"י מכוון את המחקר והפיתוח במדינת ישראל בתחומי הגיאודזיה, הקדסטר, המיפוי והגיאו-אינפורמציה.

World Stress Map

פרויקט גלובלי למיפוי הלחצים ביבשות

 Macrostrat

 מאגר מידע גיאולוגי לצבירה והפצה של נתונים גיאולוגיים עם מפות מספקי נתונים ברחבי העולם בכל קנה מידה

האיגוד העולמי לכרטוגרפיה

משימתה של האיגוד הבינלאומי לקרטוגרפיה (ICA) היא לקדם את המקצועות  של קרטוגרפיה וגיאוגרפיה .