Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

הנחיות התו הסגול בספריית משפטים: כללי שימוש והתנהגות בספרייה

שעות הפתיחה של הספרייה

הספרייה סגורה לקהל עד להודעה חדשה.

ההנחיות מטה תקפות רק כאשר הספרייה פתוחה. 

הנחיות כלליות

להלן כללי ההתנהגות בספרייה:

1. בכניסה לספרייה יש לעטות מסיכה. לא תתאפשר כניסה ללא מסיכה! יש לעטות מסכה במשך כל השהות בספרייה.

2. בכניסה לספרייה יש לגשת לדלפק ולבחור מראש את מקום הישיבה במקומות המותרים (ראו מפה בקישור). יש לשבת אך ורק במקום שבחרתם!. אין להזיז את הכיסאות ממקומם ואין להוסיף כיסאות.

3. יש להגיע עם מחשב אישי. אין להשתמש במחשבי הספרייה. 

4. יש לשמור על מרחק של לפחות 2 מטרים בין הנמצאים בספרייה.

5. יש לקחת מגבון חיטוי בכניסה ולחטא את משטח העבודה בתחילת השימוש ובסיומו.

6. יש לחטא עם מגבון מדפסת ומכונת צילום לפני כל שימוש. 

7 אין להחזיר את הספרים למדפים בסוף השימוש. יש להשאיר אותם על השולחנות. בעת החזרת הספר לספרייה, הספר יימצא בבידוד שלושה ימים לפני החזרתו במערכת.

8.אסור לשתות ולאכול בספרייה, מלבד בקבוק מים אישי. 

 

השאלה וייעץ

השאלה  

1. השאלת ספרים תינתן רק באמצעות מילוי טופס השאלת ספרים. הספרים יחכו על העגלה. 

2. בקשה לסריקת חומרים דרך מייל הספרייה law.library@mail.huji.ac.il.

ייעץ  

1. שירות הייעץ יתקיימו רק באמצעות: דוא"ל, פייסבוק
ווטסאפ 054-8820158 

2. ייעץ אישי בזום ניתן לקבוע בין השעות 10:00 עד 16:00 בדוא"ל של הספרייה.

 

אזורי ישיבה

בספרייה יש 72 מקומות ישיבה לפי הפירוט הבא:

1. אולם הקריאה בקומה העליונה – 39 מקומות
(מתוכם  8 מקומות בחדר אוסף המשפט העברי ו-31 מקומות באולם הכללי)

2. חדר אוסף המשפט העברי (החדר השקט) – 8 מקומות

3. קומת הביניים – מקום 1

4. קומה תחתונה – אולמות קריאה: 32 מקומות (באולם 1 משפט בינלאומי - 3 מקומות ; אולם 2 מיסים ועוד - 11 מקומות; אולם 3 קרימינולוגיה - 9 מקומות; אולם 4 משפט פלילי - 4 מקומות).

5. חדרי לימוד – דבורה – 2 מקומות; גדעון – מקום 1; שמשון – מקום 1 ; אהוד – מקום 1. מערכת הזמנת חדרים אינה פעילה. 

החדרים הבאים סגורים לשימוש:

בקומה עליונה:
חדר הנקה.

בקומה התחתונה:
חדר למידה יפתח.
מועדון הסטודנטים.
חדר אתנחתה (פופים).

הנחיות האוניברסיטה על קורונה

קישור לאתר האוניברסיטה בו יש הנחיות מפורטות על התו הסגול של האוניברסיטה העברית ומידע מעודכן ומלא על כל הקשור בקורונה.