Skip to main content

Harman Science Library: עדכונים ופעילות ספריית הרמן בתקופת מגפת הקורונה

Harman Science Library   

שירותי הספרייה החל מ 21.5.2020

שירותי הספרייה בימים א-ה בין השעות 09:00-17:00

השאלה בדלפק ההשאלה בשעות 09:00-16:45 

הזמנת השאלת ספרים במקום - בדלפק ההשאלה (הגישה למדפי הספריםהינה לעובדים בלבד)

פנייה לדלפק ההשאלה אפשרית גם  בטופס או במייל jslcir@savion.huji.ac.il וכן בטלפון 02-6584376

רכש ספרים חדשים למחקר ולקורסים:

 בטופס או במייל jslacq@savion.huji.ac.il  

שאלות כלליות:

במייל jslref@savion.huji.ac.il

השאלה בינספרייתית

באמצעות טופס פנייה לשאלות: jslill@savion.huji.ac.il

עדכון רשימות קריאה לקורסים בקטלוג:

פנייה במייל jslrl@savion.huji.ac.il

שאלות בנוגע לקורס המקוון להכרת משאבי הספרייה moodle:

 פנייה במייל jslcourse@savion.huji.ac.il

סיוע במציאת מאמרים וספרים:

במייל jslref@savion.huji.ac.il  

במיוחד בשל הקורנה

 גישה חדשה לחומרים אלקטרוניים מהבית : 

הוראות לחיבור מהבית שלא באמצעות סמבה  

 דף הסבר של הספרייה

 

משאבים אלקטרוניים שאינם מופיעים בקטלוג:

אתרים פתוחים חינמיים המנגישים ספרים ומאמרים בפורמט אלקטרוני

רשימת אתרים של מו"לים המאפשרים גישה פתוחה בתקופת הקורונה בלבד

 

חדשות:

מדריכים לשימוש במשאבי הספרייה

הספרייה הכינה מדריכים שונים לסייע מרחוק בעברית:

מתוך אתר ספריית הרמן למדעי הטבע: מדריכים לפי נושאים

https://huji-il.libguides.com/science