Skip to Main Content

נגיף הקורונה - דף משאבים ללא תשלום: הספרייה הרפואית

הקדמה

לאור משבר הקורונה, מו"לים רבים החליטו להנגיש את המשאבים שלהם (מאמרים, ספרים, כלי ייעץ וכו')  בנושא באופן חופשי (באופן מלא/חלקי). מעבר להנגשה, נעשה מאמץ לרכז את המשאבים השונים בפורטלים ייעודיים. דף זה מרכז את המשאבים המונגשים ללא תשלום על ידי המו"לים המובילים בעולם וגם משאבים אחרים שמקדישים התייחסות רלוונטית לנושא (הדף ימשיך להתעדכן לאורך התקופה).

RSNA - Radiological Society of North America

משאבי RSNA בנושא נגיף הקורונה: דף משאבים / מאמרים / פודקסטים / מקרים / חדשות