Skip to Main Content

גישה מרחוק למשאבי הספרייה הרפואית: מדריך קצר

RUMBA

*יש להשתמש בשירותים הללו רק במקרים מיוחדים בהן מופיעה הערה בקטלוג

גישה למשאבי הספרייה מרחוק באמצעות שימוש בשירות RUMBA

 

OpenAthens

שירות Openathens מהווה שער גישה למאגרים בתשלום עבור קהילת האוניברסיטה. השירות זמין במספר דרכים: 

1.  בדף הבית של הספרייה הרפואית , לחצו על כפתור "הספרייה המקוונת"

2. באתר הספרייה - לאחר איתור המשאב, לחצו על הקישורית "גישה מקוונת" 

3. כניסה למערכת ההזדהות של OpenAthens

4. התאמת ההגדרות ב- Google scholar 

ראו הסבר מפורט לדרכים בהן ניתן להתחבר מרחוק באמצעות שירות OpenAthens