Skip to Main Content

AI - בינה מלאכותית : מידע כללי

פופולריים AI כלי

במהלך השנה האחרונה, מספר כלי AI גנרטיביים הונגשו לקהל הרחב. ריכזנו כאן את הכלים הפופולריים ביותר לשימוש כללי ורחב.

את כלי ה-AI שעוסקים בתמיכה במחקר מדעי - ריכזנו בעמוד הבא.

Bing (Microsoft)

Edge Browser


 

Bing Image Creator (Microsoft)

מופעל באמצעות DALL·E

 

סוגיות מפתח בנושא שימוש בבינה מלאכותית גנרטיבית

מהימנות: כלים לעיבוד שפה טבעית, מודלים של שפות או צ'טבוטים, מתוכנתים ליצור טקסט כמו אנושי בתגובה להנחיה ולאו דווקא כדי לייצר תשובות נכונות או אמינות. 

שקיפות: כפי שכלי AI אינם בהכרח מייצרים תשובות מהימנות, הם גם לא מספקים תמיד מידע אודות מקורות המידע שמהם נוצרו התוצרים שלהם או מה גבולות הגזרה של הכלי.

פרטיות: כלי בינה מלאכותית בהיותם כלים מקוונים מקבלים מידע פרטי ממשתמשים שאולי אינם מודעים לאופן שבו הפלטפורמה מתכוונת להשתמש במידע זה.

הטיה:  כלי בינה מלאכותית סורקים גוף כתיבה גדול שנוצר על ידי בני אדם עם הטיות אנושיות. התוצאות שנקבל עלולות לכלול ולשקף את אותן הטיות.

הוגנות: כלי בינה מלאכותית, מבוססי טקסט ותמונה, סורקים ומתבססים על אוספים גדולים של חומר שנלקח מהרשת ללא אישור מראש או מעורבות של מהמחברים האנושיים שיצרו את התוכן. אותם מחברים אנושיים ייאלצו להתחרות על פרנסתם עם מערכת אוטומטית שיכולה לעבוד מהר יותר ובמגוון רחב של צורות ואופנים. מעבר לכך, כלי AI מנציחים את הדומיננטיות של האנגלית במרחבים מקוונים, ומאיימים על השפות המקומיות. לבסוף, גישה לכלי AI עוצמתיים ואיכותיים אפשרית רק בתשלום, כך שיהיו רבים שלא יוכלו להרשות לעצמם לשלם עבור הכלים אלו ובעצם כך להגדיל את הפערים החברתיים.

 

יתרונות פוטנציאליים של שימוש בבינה מלאכותית גנרטיבית

אוטומציה של עבודה רפטטיבית: ייעול העבודה, קיצור תהליכים ושיפור בזרימת העבודה והתקשורת.
התגברות על בעיות שפה: כלי בינה מלאכותית גנרטיבית עשויה לעזור בתרגום, קריאה, סיכום וכתיבה בשפה האנגלית.
שיפור ההוראה: ניתן להשתמש בכלי AI לקבלת רעיונות חדשים בתחום הפדגוגי, ביצירת אמצעים דידקטיים חדשים, מטלות וכלי הערכה. 

הקדמה

מדריך זה כולל מידע אודות משאבי בינה מלאכותית לשימוש במחקר, הוראה ולמידה מדעית. מחקר בנושא בינה מלאכותית גנרטיבית. בינה מלאכותית גנרטיבית היא אחד מסוגי בינה מלאכותית (AI) שמייצרת טקסט, תמונות וצורות מדיה אחרות בהתאם להנחיות המשתמש. 

רקע

ההתקדמות המואצת בשנים האחרונות בתחכום וביכולות של פלטפורמות בינה מלאכותית (AI), בד בבד עם פיתוח והפצה שלכלי AI אינטראקטיביים, הביאו לחידוש העניין הציבורי בתחום. הדור הנוכחי של אלגוריתמים וכלי בינה מלאכותית הם צאצאיה של עבודה חלוצית בתחומים מדעיים שונים עוד החל משנות ה-50.

מושגי מפתח בתחום

  • בינה מלאכותית (Artificial intelligence - AI) היא תחום מחקר המוקדש ליצירת כלים ממוחשבים מונעי למידת מכונה (Machine Learning).
  • בינה מלאכותית גנרטיבית (Generative AI) היא סוג של מערכת בינה מלאכותית המייצרת טקסטים, תמונות או פורמטים אחרים בהתאם להנחיות המשתמש.
  • למידת מכונה (Machine Learning) תת תחום ב-AI המתמקד בבעיות של עיצוב אלגוריתמים המסוגלים ללמוד.
  • מודלים גדולים של שפה (Large Language Models) כמו chatGPT מפעילים רשתות עצביות עמוקות על נתוני טקסט ומייצרים פלט מהנחיות.
  • עיבוד שפה טבעית (Natural Language Processingמתייחס לענף של בינה מלאכותית העוסק במתן יכולת למחשבים להבין טקסט ומילים מדוברות באותו אופן שבו בני אדם יכולים לעשות זאת.