Skip to Main Content

AI בינה מלאכותית במדעי הטבע: מידע כללי

  מדריכים ספריית הרמן למדעי הטבע / בינה מלאכותית AI

כלים טקסטואליים

כלים טקסטואליים:

Chat GPT

Bard

Bing

כלים ויזואליים

כלים ויזואליים

Dall E

Jasper AI

Nightcafe

הצעות מעשיות

שימושים ל AI:

 • סיכום נושאים
 • עריכת טקסטים
 • עריכת השוואות
 • הצעת שאלות מחקר
 • כתיבת קוד
 • חישוב מסלולי אלקטרונים
 • בניית מולקולות ענק
 • הצעת כיווני מחקר חדשים

רקע

עלייתו לאוויר/השקתו של Chat GPT השפיעה רבות על האופן בו חוקרים לומדים.

משך זמן פעילות עיבוד המידע התקצר מאוד ובמקרים רבים מדובר על דקות בודדות.

לאחר Chat GPT, הופיעו מודלים רבים המציעים מגוון רחב של אפשרויות עיבוד מידע ולמידה.

במדריך זה נביא לפניכם סקירה קצרה של עולם הבינה המלאכותית.

שימו לב

 • השימוש ב-AI אינו מבטיח תוכן מדויק. יש לבדוק את התוצרים בכלים אחרים לפני השימוש בהם.
 • השימוש בכלי AI מתבסס על תוכן שהוכנס אליו. יש להקפיד על פרטיות, ולא לחשוף פרטים אישיים של אנשים.
 • חשוב לשים לב לשימוש הוגן כאשר משתמשים בכלי AI.