Skip to Main Content

גישה מרחוק למשאבי הספרייה הרפואית: מדריך קצר

RUMBA

*יש להשתמש בשירותים הללו רק במקרים מיוחדים בהן מופיעה הערה בקטלוג

גישה למשאבי הספרייה מרחוק באמצעות שימוש בשירות RUMBA

 

OpenAthens

גישה למשאבי הספרייה מרחוק באמצעות שימוש בשירות OpenAthens אפשרית במספר דרכים:

1. הזדהות ראשונית בדף הבית של הספרייה הרפואית באמצעות כפתור "הספרייה המקוונת"

2. הזדהות לאחר איתור המשאב

3. כניסה למערכת ההזדהות של OpenAthens

4. "חיפוש אחד" (מאמרים ועוד / Articles & More)

5. Google scholar

ראו הסבר מפורט לדרכים בהן ניתן להתחבר מרחוק באמצעות שירות OpenAthens