Skip to Main Content

פסיכיאטריה: כתיבה מדעית

סקירות ספרות וכתיבת דיסרטציות

כתיבה למענקי מחקר

מדריך כתיבה לפרסום מדעי

כלי מחקר

קטלוג האוניברסיטה העברית – ניתן לחפש עבודות מחקר שבוצעו באוניברסיטה (סינון לפי סוג חומר) שיש בהן כלי מחקר.

מכון סאלד - מאגר כלי מחקר הכולל מידע על כלי מחקר ששימשו מחקרים שנערכו בארץ בתחומי החינוך והחברה. נכללים בו כלים כמו שאלונים, מבחנים וסולמות. בתיאור של כל כלי במאגר מפורטים בין השאר תנאי העברת הכלי ונתונים על תוקף ומהימנות , כפי שהופיעו במחקרים ובאחריות המחברים.

מכון ברוקדייל - מאגר הכולל מעל 380 שאלוני סקר וכלים לביצוע ראיונות ותצפיות, אשר חוברו במהלך השנים ע"י חוקרי המכון ואשר שימשו אותם ככלי מרכזי באיסוף הנתונים. עבור כל כלי במאגר ניתן לקבל מידע ביבליוגרפי ומתודולוגי ואף להוריד את הכלים ולעשות בהם שימוש ללא תשלום. המאגר חופשי לכולם אך יש צורך בהרשמה מוקדמת. השימוש במאגר הוא תחת רישיון Creative Commons להפצה ללא שימוש מסחרי עם מתן ייחוס וקרדיט למחברי הכלי ולמכון.

Proquest Dissertations and Thesis - אוסף של עבודות מחקר לתואר שני ושלישי מרחבי העולם (כולל ישראל), בחלקן מכילות. כלי מחקר. המאגר זמין גם דרך הפלטפורמה של web of science 

PsychTests - מאגר זה הוא חלק מהמאגר המקוון PsychNET של ה-APA. במאגר זה רשומים יותר מ - 58,000 שאלונים, מבדקים וכלי אבחון מקוריים בפסיכולוגיה, בפסיכיאטריה ובמגוון תחומים במדעי החברה שנבנו על ידי חוקרים ברחבי העולם. 

ULI - הקטלוג המאוחד של ספריות ישראל (ULI) מכיל יותר מ-5 מיליון רשומות ביבליוגרפיות מתוך הקטלוגים של הספריות האוניברסיטאיות, מרבית ספריות המכללות ומספר ספריות חשובות אחרות. ULIמכיל רשומות לכל סוגי הפריטים בספריות (ספרים, כתבי-עת, מפות, חומר אור-קולי, פרסומים דיגיטליים ועוד) וניתן לחפש בו גם עבודות מחקר וכלי מחקר.

שאלונים וכלי אבחון - בקטלוג של ספריית אוניברסיטת חיפה, ניתן לחפש שאלונים וכלי אבחון המצוטטים בעבודות מחקר  (בעברית, ערבית ואנגלית). שימו לב לסמן "שאלונים וכלי אבחון" בכפתור שמתחת לסרגל החיפוש.