Skip to Main Content

מגפות וחיסונים: מגפות

חיפוש במאגרי מידע

מילות חיפוש כלליות למגפה/ות במאגרי מידע:  *pandemic*, epidemic*, plague

מילות חיפוש למגפה/ות מההיסטוריה במאגרי מידע cholera, "black death"/"black plague" ,influenza, flu, covid-19, coronavirus, HIV/AIDS, SARS 

ניתן לשלב עם היבטים שונים: history/historical, “public health”, ethic*/bioethic*,global*, law, epidemiology ועוד


מאגרי מידע נבחרים לחיפוש:

Pubmed

Embase

Scopus

מפתח חיפה

 

 

מדריך הספרייה הרפואית למשאבים בנושא הקורונה

ספרים בנושא מגפות בקטלוג הספרייה

ספרים - מגפות בהיסטוריה בעת החדשה

גלגולה של מגפה

מה ההבדל בין epidemic, pandemic ו-endemic?*

Epidemic - המרכז לבקרת מחלות ומניעתן (CDC) מתאר מגיפה כעלייה בלתי צפויה במספר מקרי מחלה באזור גיאוגרפי ספציפי (דוגמות מן העבר - קדחת צהובה, אבעבועות שחורות, חצבת, שפעת ופוליו). מגיפה לא בהכרח חייבת להיות מדבקת (לדוגמה קדחת הנילוס המערבי) והיא יכולה להתייחס למחלה או להתנהגות ספציפית אחרת הקשורה לבריאות (למשל עישון) עם שיעורים גבוה במידה ניכרת בבירור מהמקובל בקהילה או באזור.

Pandemic -  ארגון הבריאות העולמי (WHO) מכריז על מגיפה פנדמית כאשר גידול המחלה הוא אקספוננציאלי. משמעות הדבר היא שקצב הגדילה מרקיע שחקים, ובכל יום מתווספים יותר מקרים מהיום הקודם. המשמעות היא שהנגיף מכסה שטח רחב, ומשפיע על מספר מדינות ואוכלוסיות.

Endemic - אנדמיה היא מצב בו מחלה מתקיימת באופן עקבי אך מוגבלת לאזור מסוים (מלריה לדוגמה). התפשטות המחלה ושיעורי המחלה ניתנים בדרך כלל לחיזוי. 

מקור:

Epidemic, Endemic, Pandemic: What are the Differences? Public Health Now, Columbia Mailman School of Public Health - Feb. 19 2021