Skip to Main Content

מדדי תוצרת מחקרית - הספרייה הרפואית: היכן לפרסם

כלי הערכה למפרסמים בגישה פתוחה

Directory of Open Access Journals - רשימת כתבי עת שפיטים בגישה פתוחה


Directory of Open Access Books - רשימה של ספרים (עם ביקורת עמיתים) בגישה פתוחה


Open Access Scholarly Publisher's Association – אגודה התומכת ומייצגת את האינטרסים של מפרסמים בגישה פתוחה ברחבי העולם בכל התחומי המדעיים

מדריך כתיבה לפרסום מדעי

רקע

חיפוש ובחינת מדדי תוצרת מחקרית הינם תהליכים מורכבים ויש להכיר את המגוון הרחב של הכלים העומדים לרשותנו. מטרתו העיקרית של מדריך זה היא לסייע לחברי סגל/חוקרים/מרצים (מועמדים לקידום ובכלל) להכיר את הכלים המקובלים בעולם המחקרי לניתוח ציטוטים, מדדי כתבי עת וכלים אחרים למדידת תוצרת מחקרית.

היכן כדאי לפרסם

צור קשר עם ספרני היעץ שלך עם שאלות בנושא.

Journal/Author Name Estimator (JANE)  - כלי המשווה בין שם המאמר, התקציר ו/או מילות המפתח למיליוני מסמכים ב- Medline וזאת כדי לקבוע אילו כתבי עת הם המתאימים ביותר עבור הפרסום.

EndNote Manuscript Matcher  - "משדך" בין הפרסום לכתב עת רלוונטי. היכנס לחשבון ה- Endnote basic שלך ​​ולחץ בתפריט על הלשונית Match )בחלק העליון של המסך(.

MEDLINE  - בתחומי הביו-רפואה חשוב לדעת שכתבי עת שמכוסים על ידי Medline (הנגישים מפלטפורמת החיפוש של PubMed), חייבים לעמוד במספר דרישות של המאגר. זאת בעצם אינדיקציה טובה לטיב ואיכות כתב העת.

לבדיקה האם כתב עת מכוסה ב-Medline  

היכן לא לפרסם

כיצד להימנע מכתבי עת "טורפים" (predatory journals)? – מאמר דעה של ג'וסלין קלארק שפורסם ב- BMJ (19 בינואר 2015)  אודות כתבי עת "טורפים". 

להיות iNFORMEd

צ'ק ליסט שנועד לסייע לחוקרים לקבוע האם לפרסם בכתב עת או לא. נוצר על ידי הספרייה של המרכז הרפואי של אוניברסיטת דיוק בארה"ב.

חשׁוֹב. בדוק. הגש פרסום.

מדריך המסייע לחוקרים לזהות כתבי עת אמינים. מדריך זה נוצר בשיתוף ותמיכה של מספר מו"לים ידועים.

BEALL’s list

רשימת מו"לים וכתבי עת החשודים ככתבי עת טורפים.

כתבי עת טורפים

אחד השינויים השלילים שחלו בשנים האחרונות בעולם הפרסום האקדמי היה הופעתם של כתבי עת "טורפים". כתבי עת "טורפים" הם כתבי עת בגישה פתוחה, שהמודל העסקי שלהם מתמקד בגביית דמי פרסום מחוקרים המעוניינים לפרסם אצלם. הרעיון שהם "טורפים" מבוסס על ההשקפה כי הם בעצם טומנים מלכודת לחוקרים שאינם מודעים לכך שכתב העת הוא באיכות ירודה מאוד וללא פיקוח ובקרה.

ב-NATURE החליטו לטפל בתופעה באמצעות תרגיל עוקץ מתוחכם שמטרתו הייתה לחשוף כמה קל להפוך לעורך בכתבי עת "טורפים". הממצאים היו יוצאי דופן וחשפו כי עשרות כתבי עת אקדמיים הציעו לדמות הפיקטיבית, שמשמעות שמה בפולנית הוא "דוקטור הונאה", להפוך לעורך מן המניין.