Skip to Main Content

מדדי תוצרת מחקרית - הספרייה הרפואית: Altmetrics מדדי על

בחינת ההשפעה במרחבי הרשת

Altmetric - מנטרת אלפי טוויטים, פוסטים בבלוגים, כתבות חדשותיות וערוצי רשת אחרים שמזכירים מאמרים מדעיים.

Altmetrics - ניטור של כלי ניהול ציטוטים כמו  Zotero ו-Mendeley, רשתות חברתיות כמו Twitter, ובלוגים.

ImpactStory  - כלי בקוד הפתוח המספק מבט מקיף על ההשפעה המחקרית של החוקר (מרמת מדדי השפעה של מאמרים בכתבי עת ועד פוסטים בבלוגים, מערכי נתונים ותוכנות. דוגמא של דף מדדי השפעת חוקר ב- ImpactStory.

Plum Analytics - חמש קטגוריות של ערכים - שימוש, אזכור, לכידה, מדיה חברתית וציטוטים

מהם מדדי העל

Altmetrics - מעקב וניטור של תפוצת המאמרים ברשתות החברתיות ובערוצים אחרים.

 

 

 

 

לקריאה נוספת:

J. Priem, D. Taraborelli, P. Groth, C.  Neylon (2010), Altmetrics: A manifesto, (v.1.0), 26 October 2010.