Skip to Main Content

פרסום בגישה פתוחה - Open Access: מה זאת גישה פתוחה

המדריך יעסוק במסלולי פרסום שונים בגישה חופשית

מילון open access

מסלולי פירסום:

Gold Open - פרסומים בכתבי עת המפרסמים רק בגישה פתוחה. התשלום הוא על ידי מחבר/מפרסם המאמר.

Hybrid Gold - פרסומים בכתבי עת המספקים למחברים את האפשרות לבחור בפרסום בגישה פתוחה. התשלום הוא על ידי מחבר/מפרסם המאמר.

רשות הספריות פועלת ליצירת הסכמים ושיתופי פעולה שיקלו על חוקריה לפרסם בגישה פתוחה.

Green - פרסום בכתב עת /כתב יד שהתקבל לפרסום הזמינים במאגר מקומי (Repository)

מונחים שטוב לדעת:

APC - Article Processing Charge - עלות פירסום המאמר כדי שהמאמר יתפרסם כ- open access

 

גישה פתוחה (OPEN ACCESS/OA) הוא מונח המתייחס למידע דיגיטלי מקוון, הזמין לגישה וקריאה באופן חופשי. ספרות מדעית בגישה פתוחה אינה כבולה בחסמי זכויות יוצרים ורישוי באופן יחסי בהשוואה לעולם הפרסום המדעי המסורתי – הן מבחינת המחברים והן מבחינת המשתמשים.

ברב המקרים, לפרסום בגישה פתוחה יש עלות שחלה על המפרסם, אך הפרסום זמין לכל דורש. עלות זאת עלולה להיות גבוהה מאוד ומהווה לפעמים מכשול לפרסום בגישה פתוחה.
זאת הסיבה לכך שספריות אקדמיות מנסות להגיע להסכמי שימוש עם מו"לים במודל חדש – PUBLISH&READ, על מנת להוזיל את עלות הפרסום בעבור חברי סגל של המוסד ולעודד את הפרסום בגישה פתוחה.

רשות הספריות פועלת ליצירת הסכמים ושיתופי פעולה שיקלו על חוקריה לפרסם בגישה פתוחה.

כתבי העת OA רבים עומדים בתהליכי ביקורת עמיתים ושומרים על סטנדרטים גבוהים של פרסום.

יתרונות הפרסום בגישה פתוחה: תפוצה רחבה יותר והגעה לקהלים חדשים, השפעה על מדיניות ציבורית וניצול רב יותר של התפוקה המדעית.
חסרונות: היעדר בקרת איכות מספקת והופעתם של כתבי עת טורפים - Predatory journals.

פרסום בגישה פתוחה חשוב מכיוון שהוא:

   משפר את המוניטין של מחברים ומוסדות מחקר ואקדמיה

   יכול להגביר את השימוש בתוצאות המחקרים ומוביל ליותר ציטוטים

   מסיר את כל מחסומי הגישה, ומספק גישה חופשית וללא הגבלה לכול.

   מאפשר הפצה שוויונית של מידע ברחבי העולם, ללא קשר למצב חברתי או כלכלי

   מספק זמינות מיידית של תפוקות המחקר

   יכול להגביר את הנראות וההשפעה של המחקרים

   מספק פלטפורמה לעמידה בדרישות הגורמים המממנים

   גורם לשיתופי פעולה פוטנציאליים

   מציע לספריות אלטרנטיבה אטרקטיבית יותר מבחינה כלכלית למודל הרכש המסורתי לכתבי עת

התנועה הדוגלת בפרסום בגישה הפתוחה חותרת למאמץ עולמי משותף לספק גישה מקוונת חופשית לספרות מחקרית מדעית בכלל ובפרט של מאמרים בכתבי עת שפיטים.

תנועת ה-Open Access התניעה את פעילותה עם סדרה של הצהרות והכרזות יסוד. ניתן לומר כי מבחינה היסטורית התנועה החלה לצבור תאוצה מאז 2002 באמצעות שלוש הצהרות יסוד עיקריות שפורסמו בכינוסים בבודפשט, בבת'סדה ובברלין. כיום אנו מדברים על תנועה חיה ובועטת שסחפה אחריה גופים מממנים ומוסדות מחקר מרכזיים ברחבי העולם שמעודדים ואף מחייבים פרסום בגישה פתוחה (על צורותיו השונות).