Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

פרסום בגישה פתוחה - Open Access: פרסום בגישה פתוחה

המדריך יעסוק במסלולי פרסום שונים בגישה חופשית

לשאלות בנושא נא לפנות לתמר גנאור, רכזת משאבים אלקטרונים ברשות הספריות      tamarg@savion.huji.ac.il

מסלולי פרסום בגישה פתוחה

Gold Open

פרסומים בכתבי עת המפרסמים רק בגישה פתוחה.

Hybrid Gold

פרסומים בכתבי עת המספקים למחברים את האפשרות לבחור בפרסום בגישה פתוחה.

Bronze

פרסום בכתב עת/ כתב יד שהתקבל לפרסום, שהמו"ל בחר לספק להם גישה חופשית, זמנית או קבועה.

Green

פרסום בכתב עת /כתב יד שהתקבל לפרסום הזמינים במאגר מקומי (Repository)

Gratis לעומת Libre

Gratis OA - מידע זמין ללא תשלום, אך חלים עליו חלק מהגבלות זכויות היוצרים והרישוי.

Libre OA - מידע זמין ללא תשלום, ללא כל מגבלות זכויות יוצרים ורישוי.

חשוב לזכור כי המידע אמנם נגיש בחינם למשתמש הקצה, אך הוצאה לאור גם במתכונת OA כרוכה בעלות פרסום של המחבר. חשוב לציין גם כי אופן הציטוט הינו לפי כללי הציטוט המקובלים. 

חשיבות הפרסום בגישה פתוחה

פרסום בגישה פתוחה חשוב מכיוון שהוא:

♦ מסיר את כל מחסומי הגישה, ומספק גישה חופשית וללא הגבלה לכול.

♦ מאפשר הפצה שוויונית של מידע ברחבי העולם, ללא קשר למצב חברתי או כלכלי

♦ מספק זמינות מיידית של תפוקות המחקר

♦ יכול להגביר את הנראות וההשפעה של המחקרים

♦ יכול להגביר את השימוש בתוצאות המחקרים ומוביל ליותר ציטוטים

♦ משפר את המוניטין של מחברים ומוסדות מחקר ואקדמיה

♦ מספק פלטפורמה לעמידה בדרישות הגורמים המממנים

♦ גורם לשיתופי פעולה פוטנציאליים

♦ מציע לספריות אלטרנטיבה אטרקטיבית יותר מבחינה כלכלית למודל הרכש המסורתי לכתבי עת

עדיין אין הוכחה מחקרית לכך שלפרסומים בגישה פתוחה יש השפעה גדולה יותר מבחינת impact. כלומר החינמי לא בהכרח מגדיל השפעה מחקרית בפקטורים מדידים של ציטוטים אך ייתכן והתמונה תשתנה עם מעבר כתבי עת ל- Open Access.

חששות וסייגים

פרסום בגישה פתוחה אינו אמור להשפיע על תהליך ביקורת העמיתים ומאמרים המפורסמים בגישה פתוחה עוברים תהליך דומה למאמרים המתפרסמים בכתבי עת בדרך המסורתית. מעבר לכך, אין שום כוונה להפוך את המאגרים המקומיים לתחליף לכתבי העת. מאגרים מקומיים משלימים את כתבי העת אך אינם מהווים חלופה. כמו כן, החשש כי זמינות רחבה יותר של התוצרת המחקרית תגביר את תופעת ה"גניבה הספרותית" אינו מבוסס ואף ההפך מכך הוא הנכון - כאשר חומר זמין באופן חופשי הוא חשוף יותר ולכן קשה להעתיקו ולעשות בו שימושים שאינם הוגנים.  

?מהו פרסום בגישה פתוחה

גישה פתוחה (OPEN ACCESS/OA) הוא מונח המתייחס למידע דיגיטלי מקוון, הזמין לגישה באופן חופשי. ספרות מדעית בגישה פתוחה הינה ללא תשלום ואינה כבולה בחסמי זכויות יוצרים ורישוי באופן יחסי בהשוואה לעולם הפרסום המדעי המסורתי – הן מבחינת המחברים והן מבחינת המשתמשים.

למרות שמדובר במעבר לצורת פרסום חדשה, כתבי העת OA רבים עומדים בתהליכי ביקורת עמיתים ושומרים על סטנדרטים גבוהים של פרסום.

יתרונות הפרסום בגישה פתוחה: תפוצה רחבה יותר והגעה לקהלים חדשים, השפעה על מדיניות ציבורית וניצול רב יותר של התפוקה המדעית. מצד שני, חסרונות בולטים: היעדר בקרת איכות מספקת והופעתם של כתבי עת טורפים - Predatory journals.

היסטוריה בקצרה

התנועה הדוגלת בפרסום בגישה הפתוחה חותרת למאמץ עולמי משותף לספק גישה מקוונת חופשית לספרות מחקרית מדעית בכלל ובפרט של מאמרים בכתבי עת שפיטים.

תנועת ה-Open Access התניעה את פעילותה עם סדרה של הצהרות והכרזות יסוד. ניתן לומר כי מבחינה היסטורית התנועה החלה לצבור תאוצה מאז 2002 באמצעות שלוש הצהרות יסוד עיקריות שפורסמו בכינוסים בבודפשט, בבת'סדה ובברלין. כיום אנו מדברים על תנועה חיה ובועטת שסחפה אחריה גופים מממנים ומוסדות מחקר מרכזיים ברחבי העולם שמעודדים ואף מחייבים פרסום בגישה פתוחה (על צורותיו השונות).