Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

ריפוי בעיסוק: פרקטיקה מבוססת ראיות EBP

ספרים

EBP משאבי

UPTODATE – מאגר מידע בתחום הרפואה הקלינית/רפואה מבוססת ראיות. המאגר בנוי בדומה לאנציקלופדיה (ערכים) ועונה על שאלות קליניות, כולל המלצות טיפול. תכני המאגר נכתבו על ידי רופאים ועברו בקרה על ידי מומחים (לפי תחום/נושא). בנוסף, המאגר מציע מחשבונים רפואיים, מולטימדיה וכלים אחרים המתייחסים לתרופות.

BMJ - BMJ Best Practice הוא כלי EBM מקוון לתמיכה בקבלת החלטות בנקודת הטיפול (Point of Care). התכנים המופיעים במאגר הינם תכנים מסוננים ומוכוונים חוות דעת רפואית למטופלים. המידע רפואי מונגש לסטודנטים באופן שמאפשר להם קבלת החלטות קליניות מושכלות.

COCHRANE LIBRARY - מאגר זה הינו אוסף של תת-מאגרים העוסקים בנושא של השפעות הטיפול הרפואי. המאגר מכיל הפניות למאמרים, ביקורות וספרים בנושא וכן טקסטים מלאים של מאמרים נבחרים המבוססים על גישת הרפואה נתמכת הראיות. המאגר מתעדכן אחת לרבעון ונחשב והחלק שלו שעוסק בסקירות שיטתיות נחשב לטוב ביותר בתחומו.

OT seeker – מידע ביבליוגרפי אודות סקירות שיטתיות (Systematic Reviews) ומחקרים אקראיים מבוקרים (RCTs) הרלוונטיים לתחום הריפוי בעיסוק.

Rehabilitation Reference Center - מאגר יעץ מבוסס ראיות (Evidenced Based) המיועד לאנשי מקצוע (פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק ועוד) העוסקים בפרקטיקה היום יומית. משאב נקודת טיפול (Point of Care) המספק מידע עדכני ורלוונטי לעשייה מבוססת ראיות.

רפואה מבוססת ראיות - רקע

רפואה מבוססת ראיות (EBM)/פרקטיקה מבוססת ראיות (EBP)/פרקטיקה קלינית מבוססת ראיות (EBCP) הינם מונחים המתארים תחום ידע בעולם מדעי הבריאות (רפואה, רפו"ש, רוקחות, סיעוד, ריפוי בעיסוק וכו'), שבו שמים דגש על שילוב של שימוש מושכל בראיות המחקר הטובות ביותר (הנמצאות בספרות מדעי הבריאות), במומחיות הקלינית של המטפל ובצרכי המטופל כדי לספק בסופו של דבר את הטיפול המיטבי והאידיאלי. 

EBM-חמשת שלבי ה

רפואה מבוססת ראיות היא בעצם תהליך של איתור, הערכה ושימוש שיטתי בממצאי המחקר העכשוויים כבסיס להחלטות קליניותרפואה מבוססת ראיות נסמכת על חמישה שלביםבדיקה של המטופל ובחינת הסוגיות שיש לטפל בהן; ניסוח שאלות קליניות ברורות הנובעות מבעיית המטופל; חיפוש בספרות המדעית מאמרים קליניים רלוונטיים; הערכה ביקורתית של הממצאים מאותם  מאמרים ויישומם בפרקטיקה הקלינית.