Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

חדשנות החודש: 2019 אוקטובר

חדש בספרייה הרפואית ובעולם המידענות הרפואית

השאלה בינספרייתית בחינם

אנו שמחים לבשר כי פיילוט שירותי ההשאלה הבינספרייתית הניתנים ללא תשלום יימשך גם בשנת הלימודים הקרובה (תש"ף). סטודנטים ואנשי סגל יוכלו לקבל ללא תשלום סריקות והשאלות של חומרים שאינם זמינים בספרייה שלנו מספריות אחרות מהארץ ומחו"ל.

אנו מזכירים שמדובר בפריטים המיועדים לצרכי מחקר, הוראה ולימוד בלבד ולא לפנאי והעשרה (ספרי קריאה וכו').
אופן הבקשה נשאר כפי שהוא - טופס אלקטרוני. 
לפרטים נוספים - מחלקת השאלה בינספרייתית (אירנה)

טלפון: 02-6758793      
כתובת דוא"ל: illnml@savion.huji.ac.il 

COMPLETE ANATOMY 2020

גם השנה תוכלו ליהנות מגישה לאפליקציית 2020 COMPLETE ANATOMY  - תצוגה וירטואלית בתלת ממד של גוף האדם.

האפליקציה מתאימה לכל המכשירים (אנדרויד, iOS, Windows 10).

ראו הנחיות בקובץ כיצד להוריד ולהתקין