Skip to main content

חדשנות החודש: אוגוסט

חדש בספרייה הרפואית ובעולם המידענות הרפואית

ספרים חדשים בגרסה אלקטרונית

ספרים אלקטרוניים (ללא הגבלת מספר משתמשים) אשר נבחרו בקפידה לפי תחומי התמחות:
Bonica's Management of Pain 
DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology

Perez & Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology 

גישה מקטלוג הספרייה 

 

סל שירותים

הספרייה הרפואית מעוניינת לחזק ולהעמיק את הקשר עם סגל המרצים והחוקרים ועם הסגל הרפואי בבית החולים הדסה. אנו מספקים מגוון רחב של שירותים שיכולים לתרום ולסייע למחקר, להוראה ולעשייה היום יומית. ריכזנו בעמוד אחד סל שירותים שאנו מציעים. 

 

 

עד הבית - הדרכות מחוץ לספרייה

מידי כמה חודשים מקבלת הספרייה הצעות על משאבים חדשים בתחומי הידע והעיסוק של אוכלוסיות הקמפוס. ההחלטה אם לרכוש מתבססת על נתוני שימוש/צריכה שמתקבלים מתקופת הניסיון. לעיתים קרובות מדובר במשאב קליני במהותו ומאד חשוב שהערכה עליו תתקבל מאלו העוסקים במקצועות הרפואה. במצב של היענות נמוכה או 

בהעדר היענות תתבסס ההחלטה על שיקול הדעת של הספרנים. מסיבה זאת, אנו מציעים לתת הדרכות קצרות במחלקות (במסגרת הסמינר החודשי/שבועי, הצגה קלינית מחלקתית וכו') למשאבים בניסיון כמו גם על משאבים קיימים שאינם בחשיפה גבוהה. בדרך זו אנחנו מזמינים אתכם להיות חלק בהחלטות הרכש של משאבי הספרייה ובאותה העת מציעים חשיפה למשאבי הספרייה ושירותיה. לתיאום הדרכה ויעץ:

mdlibinfo@savion.huji.ac.il