Skip to main content

חדשנות החודש: אוקטובר

חדש בספרייה הרפואית ובעולם המידענות הרפואית

השאלה בינספרייתית בחינם

אנו שמחים לבשר כי פיילוט שירותי ההשאלה הבינספרייתית הניתנים ללא תשלום יימשך גם בשנת הלימודים הקרובה (תש"ף). סטודנטים ואנשי סגל יוכלו לקבל ללא תשלום סריקות והשאלות של חומרים שאינם זמינים בספרייה שלנו מספריות אחרות מהארץ ומחו"ל.

אנו מזכירים שמדובר בפריטים המיועדים לצרכי מחקר, הוראה ולימוד בלבד ולא לפנאי והעשרה (ספרי קריאה וכו').
אופן הבקשה נשאר כפי שהוא - טופס אלקטרוני. 
לפרטים נוספים - מחלקת השאלה בינספרייתית (אירנה)

טלפון: 02-6758793      
כתובת דוא"ל: illnml@savion.huji.ac.il 

הדרכות בספרייה הרפואית

עם תחילת שנה"ל תחל גם "עונת ההדרכות" בספרייה הרפואית. כבכל תחילת שנה אנו מעבירים הדרכות בסיסיות לסטודנטים שנה א' (התמצאות בספרייה, שירותים, קטלוג ואוריינות מידע) והדרכות מתקדמות לאוכלוסיות שונות (שנים מתקדמות, בריאות הציבור, רוקחות קלינית, ריפוי בעיסוק, רפואת הפה ועוד). אנו שמחים על שיתוף הפעולה וקוראים למעוניינים לתאם אתנו הדרכות נוספות בתחומים השונים (כולל תוכנות לניהול ציטוטים). 

מעבר לכך, אנו מציעים לתת הדרכות קצרות במחלקות בית החולים/חוגים (במסגרת הסמינר החודשי/שבועי, הצגה קלינית מחלקתית וכו') אודות משאבים בניסיון כמו גם על משאבים קיימים. בדרך זו אנחנו מזמינים אתכם להיות חלק בהחלטות הרכש של משאבי הספרייה ובאותה העת מציעים חשיפה למשאבי הספרייה ושירותיה. 

לתיאום הדרכה ויעץ:

mdlibinfo@savion.huji.ac.il

COMPLETE ANATOMY 2020

גם השנה תוכלו ליהנות מגישה לאפליקציית 2020 COMPLETE ANATOMY  - תצוגה וירטואלית בתלת ממד של גוף האדם.

האפליקציה מתאימה לכל המכשירים (אנדרויד, iOS, Windows 10).

ראו הנחיות כיצד להוריד ולהתקין.