Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

חדשנות החודש: אפריל 2021

חדש בספרייה הרפואית ובעולם המידענות הרפואית

משאבים להוראה ולמידה מרחוק

שנה חלפה מאז פרץ משבר הקורונה בעולם ובישראל, שנה לשינויים שהוא חולל, ואיתם השימוש ההולך וגובר, כמעט בלעדי,  במשאבים מקוונים בהוראה ובמחקר. שימוש זה  ימשיך לתפוס נפח חשוב ביותר בפעילות של המערכת האקדמית. המדריך המרכז את המשאבים האלקטרוניים לתמיכה בהוראה, למידה ומחקר נמצא לשירותכם, כולל חומרים שונים: ספרים אלקטרוניים, הרצאות, כלי יעץ ולמידה עצמאית, ומולטימדיה .

השנה האחרונה הביאה עמה גם בשורות חדשות וחיוביות בתחום השירותים מרחוק וצוות הספרייה התאים עצמו למצב החדש,  ומספק שירותי הדרכה ותמיכה מרחוק. עוד נזכיר את את המדריך המרכז משאבים ועדכונים בנושא הקורונה.

מדריך משאבים אלקטרוניים

משאבי מידע בנושא הקורונה

Behavioral and Mental Health Online מאגר לתקופת ניסיון

מאגר חדש של ALEXANDER STREET לתקופת ניסיון (עד סוף אפריל 2021) - Behavioral and Mental Health Online. המשאב מיועד לתחומי הרפואה, הסיעוד והמקצועות הטיפוליים ומהווה כלי בסיסי להוראה ולמידה של מדעי ההתנהגות ובריאות הנפש. מכיל מעל -2,500 סרטונים וכ-3,500 ספרים, מסמכים ותמלילים. בין היתר ניתן למצוא בו: המחשות ודוגמאות בתחום בריאות הנפש בהקשר הקליני, סרטוני מפגשים טיפוליים קליניים בתחום בריאות הנפש, תכני וידאו המתייחסים ל- DSM-5® / ICD-10, סרטי תעודה, תמלילי טיפולי פסיכותרפיה, נרטיבים של מטופלים, ספרי לימוד וספרים בנושא בריאות הנפש, ניסויים פסיכולוגיים ועוד.

קישור למאגר