Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

הנחיות התו הסגול בספריית משפטים: Hebrew University research guides

שעות הפתיחה של הספרייה

ספריית משפטים פתוחה בימי ראשון עד חמישי משעה 09:00 עד 17:00

הנחיות כלליות

להלן כללי ההתנהגות בספרייה:

1. בכניסה לספרייה יש לעטות מסיכה. לא תתאפשר כניסה ללא מסיכה! יש לעטות מסכה במשך כל השהות בספרייה.

2. יש להציג את הצהרת הבריאות בדלפק ההשאלה.

3. יש להגיע עם מחשב אישי. ניתן להשתמש גם ב-12 מחשבים נייחים הפזורים בקומה העליונה (4 באולם הכללי ו-8 בעמדות עבודה אישיות).

4. יש לשמור על מרחק של לפחות 2 מטרים בין הנמצאים בספרייה.

5. יש לקחת מגבון חיטוי בכניסה ולחטא את משטח העבודה בתחילת השימוש ובסיומו.

6. יש לחטא עם מגבון מדפסת ומכונת צילום לפני כל שימוש. 

7 אין להחזיר את הספרים למדפים בסוף השימוש. יש להשאיר אותם על השולחנות. בעת החזרת הספר לספרייה, הספר יימצא בבידוד שלושה ימים לפני החזרתו במערכת.

8. יש לשבת אך ורק במקומות שהוגדרו מראש. אין להזיז את הכיסאות ממקומם ואין להוסיף כיסאות.

9. אסור לשתות ולאכול בספרייה, מלבד בקבוק מים אישי. 

השאלה וייעץ

השאלה  

1. ספרים ניתן לשאול מדלפק ההשאלה עד 16:45. ספרים מוחזרים יש לשים על העגלה ליד דלפק ההשאלה. לפי ההנחיות, הספרים יטופלו רק אחרי שלושה ימים מרגע שיוחזרו לספרייה. יש אפשרות לשאול ספרים באמצעות טופס ולבוא רק לאסוף. 

2. בקשה לסריקת חומרים דרך מייל הספרייה law.library@mail.huji.ac.il.

ייעץ  

1. שירות הייעץ יתקיימו רק באמצעות: דוא"ל, פייסבוק
ווטסאפ 054-8820158 

2. ייעץ אישי בזום ניתן לקבוע בין השעות 10:00 עד 16:00 בדוא"ל של הספרייה.

 

אזורי ישיבה

בספרייה יש 90 מקומות ישיבה לפי הפירוט הבא:

1. אולם הקריאה בקומה העליונה – 50 מקומות
(מתוכם 8 עמדות עבודה אישיות ו- 8 מקומות בחדר אוסף המשפט העברי)

2. חדר אוסף המשפט העברי (החדר השקט) – 8 מקומות

3. קומת הביניים – מקום 1

4. קומה תחתונה – אולמות קריאה: 39 מקומות

5. חדרי לימוד – דבורה – 3 מקומות; גדעון – 2 מקומות; שמשון – 2 מקומות; אהוד – 2 מקומות. מערכת הזמנת חדרים אינה פעילה. 

החדרים הבאים סגורים לשימוש:

בקומה עליונה:
חדר הנקה.

בקומה התחתונה:
חדר למידה יפתח.
מועדון הסטודנטים.
חדר אתנחתה (פופים).

הנחיות האוניברסיטה על קורונה

קישור לאתר האוניברסיטה בו יש הנחיות מפורטות על התו הסגול של האוניברסיטה העברית ומידע מעודכן ומלא על כל הקשור בקורונה.