Skip to main content

ספריית הרמן למדעי הטבע: עדכונים ופעילות ספריית הרמן בתקופת מגפת הקורונה

Harman Science Library   

שעות פעילות הספרייה

על פי ההנחיות, ספריית הרמן למדעי הטבע בקמפוס ספרא 

פועלת במתכונת מצומצמת ונותנת סיוע מרחוק בלבד

חיפוש בקטלוג הספרייה - עם אפשרות אח"כ לצמצם לפי "הצג רק גישה מקוונת"

אפשר לחפש גם לפי מספר קורס ושם מרצה

חיפוש מאמרים

סיוע מרחוק בתקופת משבר הקורונה

שירותי הספרייה מרחוק

רכש ספרים חדשים למחקר ולקורסים

בטופס או פניות במייל jslacq@savion.huji.ac.il  

שאלות כלליות

במייל mallyc@savion.huji.ac.il

השאלה בינספרייתית לחומרים מקוונים בלבד (בכפוף למגבלות זכויות יוצרים):

באמצעות טופס פנייה לשאלות: jslill@savion.huji.ac.il

עדכון רשימות קריאה לקורסים בקטלוג

פנייה במייל jslrl@savion.huji.ac.il

שאלות בנוגע לקורס המקוון להכרת משאבי הספרייה moodle

 פנייה במייל jslcourse@savion.huji.ac.il

יעץ - סיוע במציאת מאמרים וספרים 

במייל jslref@savion.huji.ac.il  

 

 

מדריכים לשימוש במשאבי הספרייה

הספרייה הכינה מדריכים שונים לסייע מרחוק בעברית:

מתוך אתר ספריית הרמן למדעי הטבע: מדריכים לפי נושאים

https://huji-il.libguides.com/science