Skip to Main Content

ספריית הרמן למדעי הטבע: גישה מרחוק

הסברים ודרכי התחברות לספרייה המקוונת

הגישה למשאבי הספרייה המקוונים מתאפשרת לאחר ההתחברות למסך AthensOpen בכל אחד מהמקומות הבאים:

  • אתר ספריית הרמן למדעי הטבע תחת כפתור "ספרייה מקוונת" או כפתור "כרטיס קורא"
  • כניסה לחשבון משתמש לאחר כניסה לקטלוג הספרייה HUfind
  • בלחיצה על FindIt@HUJI ב-Google Scholar
  • התחברות מאתר המו"ל ל-Institutional Open Athens Sign in

Google Scholar התחברות למשאבי הספרייה המקוונים דרך

Google Scholar מחובר להזדהות באמצעות OpenAthens. אם אתם לא רואים בתוצאות החיפוש את קישור הטקסט המלא של האוניברסיטה Findit@HUJI
 - לחצו על התפריט (3 פסים אופקיים) לפתיחת ההגדרות

 - לחצו על Settings ואח"כ על Library Links וחפשו בתיבת החיפוש את
The Hebrew University of Jerusalem - Findit@HUJI

 - סמנו את האוניברסיטה בתיבת הסימון ולחצו על שמירה.

כעת יופיע Findit@HUJI בתוצאות החיפוש.

התחברות לספרייה המקוונת - סרטון

גישה מרחוק למשאבים מקוונים של הספרייה

Open Athens  - גישה מקוונת למאגרי מידע, ספרים ומאמרים בטקסט מלא

oneHUJI

אם לא הצלחתם להתחבר לטקסט המלא דרך הגישה המקוונת נסו להיכנס באמצעות

VPN

לבעיות טכניות - יש לפנות לתמיכה של אגף למיחשוב באתר 

התחברות באתרי המו"לים

undefined