Skip to Main Content

ספריית הרמן למדעי הטבע: גישה מרחוק

OpenAthens הסברים ודרכי התחברות

הגישה לחומרים המקוונים מתאפשרת לאחר ההתחברות למסך AthensOpen בכל אחד מהמקומות הבאים:

  • אתר ספריית הרמן למדעי הטבע תחת כפתור "ספרייה מקוונת" או כפתור "כרטיס קורא"
  • כניסה לחשבון משתמש לאחר כניסה לקטלוג הספרייה HUfind
  • בעת הכנסת מילה בתיבת החיפוש של מאמרים Hufind
  • בלחיצה על FindIt@HUJI בגוגל סקולר
  • התחברות מאתר המו"ל ל-Institutional Open Athens Sign in

התחברות למשאבי הספרייה המקוונים בגוגל סקולר

גם Google Scholar  מחובר להזדהות באמצעות OpenAthens. אם אתם לא רואים בתוצאות החיפוש את קישור הטקסט המלא של האוניברסיטה, Findit@HUJI

 - לחצו על התפריט (3 פסים אופקיים) לפתיחת ההגדרות

 - לחצו על Settings  ואח"כ על Library Links וחפשו בתיבת החיפוש את The Hebrew University of Jerusalem - Findit@HUJI

 - סמנו את האוניברסיטה בתיבת הסימון ולחצו על שמירה.

כעת יופיע - Findit@HUJI בתוצאות החיפוש.

גישה מרחוק למשאבים מקוונים של הספרייה

Open Athens  - גישה חדשה למאגרי מידע, ספרים ומאמרים בטקסט מלא

oneHUJI

אם לא הצלחתם להתחבר לטקסט המלא דרך OpenAthens נסו להיכנס באמצעות

VPN

לבעיות טכניות - יש לפנות לתמיכה של אגף למיחשוב באתר 

התחברות באתרי המו"לים

undefined