Skip to main content

ספריית הרמן למדעי הטבע: הנחיות התו הסגול בספריית הרמן למדעי הטבע

Harman Science Library   

הנחיות התו הסגול בספריית הרמן למדעי הטבע

שימו לב: ישנה מכסה מוגבלת של מקומות ישיבה בספרייה

כללי השהייה בספרייה
חובה לעטות מסכה בכל זמן השהות בספרייה
יש לשמור על מרחק 2 מטרים בין אדם לאדם
יש לחטא את מקום הישיבה בתחילה ובסיום העבודה
אין לאכול ולשתות למעט בבקבוק סגור

שירותי הספרייה 1.7.2020-29.7.2020

שירותי הספרייה בתקופת הבחינות 1-29/7/2020

בימים א-ד בין השעות 09:00-19:00 ובימי ה בין השעות 09:00-17:00

השאלה בדלפק ההשאלה עד 15 דקות לפני הסגירה

הזמנת השאלת ספרים במקום - בדלפק ההשאלה (הגישה למדפי הספריםהינה לעובדים בלבד)

פנייה לדלפק ההשאלה אפשרית גם  בטופס או במייל jslcir@savion.huji.ac.il וכן בטלפון 02-6584376

​הזמנת חדרי קבוצות בקומה ראשונה (רנטגן ואיינשטיין) 

ההזמנה צתבצעת מאתר הספרייה בלחיצה על כפתור "הזמנת חדרים"

רכש ספרים חדשים למחקר ולקורסים:

 בטופס או במייל jslacq@savion.huji.ac.il  

שאלות כלליות:

במייל jslref@savion.huji.ac.il

השאלה בינספרייתית

באמצעות טופס פנייה לשאלות: jslill@savion.huji.ac.il

עדכון רשימות קריאה לקורסים בקטלוג:

פנייה במייל jslrl@savion.huji.ac.il

שאלות בנוגע לקורס המקוון להכרת משאבי הספרייה moodle:

 פנייה במייל jslcourse@savion.huji.ac.il

סיוע במציאת מאמרים וספרים:

במייל jslref@savion.huji.ac.il