Skip to Main Content

מדריך לחיפוש משפט משווה: הנחיות לחיפוש

הסבר

מטרת המדריך היא להסביר לפי שלבים איך צוות הספרייה ממליץ לחפש חומר בעברית וגם חומר במשפט משווה. 

לחצו על תמונות וקישורים כדי להגיע לאתרים המוזכרים במדריך. 

הינכם מוזמנים לפנות בכל שאלה: law.library@mail.huji.ac.il

מדריך לחיפוש משפט משווה

פרטי התקשרות עם הספרייה

   facebook    whatsapp