Skip to Main Content

פטנטים -Westlaw U.S.: איך להיכנס למאגר

מדריכים

  מדריך על פטנטים שנכתב על ידי ספריית הרמן למדעי הטבע, לחצו כאן.

מדריך לכניסה למאגר Westlaw US, לחצו כאן.

 

הנחיות כניסה

כניסה למאגר Westlaw US מתאפשרת דרך קטלוג הספרייה - מאגרים, או דרך אתר ספריית משפטים - מאגרים שימושיים.
כאשר מתחברים בפעם הראשונה למאגר זה יופיע מסך ההתחברות. מילוי פרטים חשוב כדי לקבל גישה למאגר.

מסך התחברות ראשונה 

מסך התחברות מרחוק

 

 

Librarian