Skip to Main Content

יצירת קובץ פרסומים להעלאה לאתר חוקר ב-OpenScholar: הדרכה

   English guide

יצירת קובץ פרסומים להעלאה לאתר חוקר ב-OpenScholar

אחד המרכיבים החשובים באתר החוקר הוא רשימת פרסומים.
אפשר להעלות פרסומים לאתר באופן ידני, אחד אחד – אך כמובן שעדיף להעלות כמה שיותר פרסומים בבת אחת. 
כדי להעלות רשימה של פרסומים לאתר, צריך לשמור אותם בקובץ בפורמט BibTeX  או RIS.
במדריך תמצאו הנחיות ליצירת קובץ כזה.

חשוב לזכור: הקובץ לא מתעדכן בעצמו ואי אפשר לפתוח פורמטים אלה בתוכנות עיבוד תמלילים רגילות. 

למאמרים בעברית או לספרים RIS יצירת קובץ

תהליך ההפקה זהה לכל המשאבים הללו, אך יש ליצור קובץ נפרד בכל אחד מהם:


 1. מחפשים לפי שם המחבר
 2. בוחרים בפרסומים שרוצים לשמור לקובץ ולוחצים על הנעץ כדי להעביר למועדפים
 3. נכנסים למועדפים (לחיצה על הנעץ בראש המסך)
 4. בוחרים בפריטים שרוצים לייצא
 5. לוחצים על שלוש הנקודות שמופיעות ליד הכותרת ה"מועדפים שלי" 
 6. בוחרים ב"יצוא ל-RIS" ובקידוד ב-UTF8
 7. שולחים את הקובץ לצוות בניית האתרים

ממאגרי מידע BibTeX ייצוא קובץ

אפשר לייצא קבצי RIS או BibTeX גם ממאגרים אחרים. חפשו תחת export או פנו לספרייה שלכם.

 (עבור פרסומים באנגלית ובאות לטינית) RIS המרת רשימת פרסומים קיימת לקובץ

 

 1. נכנסים לאתר:    citation-finder.now.sh
 2. מעתיקים את הרשימה תחת enter citations
 3. בוחרים בפורמט RIS
 4. לוחצים על search
 5. כשעולות התוצאות עוברים ומסמנים בצהוב את ההפניות הנכונות
 6. לוחצים על download selected citations
 7. שולחים את הקובץ לצוות בניית האתרים. 

אשת קשר

   לשאלות בנושא נא לפנות לאביטל אורדן, רכזת פרסומים אקדמיים ברשות הספריות      avitalo@savion.huji.ac.il