Skip to Main Content

בריאות הציבור: מאגרי מידע

מאגרי מידע ביו-רפואיים

ProQuest Public Health Database  

מאגר חדש וייחודי שיכול לשמש נקודת המוצא אידיאלית לחיפוש מידע בנושא בריאות הציבור.

Proquest Health Management Database  

אוסף של משאבים אמינים ורלוונטיים בתחום ניהול הבריאות, כולל כתבי עת ודיסרטציות.

ProQuest Nursing & Allied Health Source  

מספק למשתמשים מידע רפואי אמין המכסה את תחום הסיעוד, מקצועות תומכי הרפואה (ריפוי בעיסוק ופיזיותרפיה למשל) ורפואה משלימה ואלטרנטיבית.  


 

 Cochrane Library

משאב בתחום הרפואה המבוססת ראיות המורכב מאוסף של תת מאגרים העוסקים בנושא של השפעות הטיפול הרפואי – נחשב למפרסם המוביל בעולם בתחום הסקירות השיטתיות​. מדובר ב"יצור כלאיים" – כתב עת שפיט (עם IF די גבוה) ומאגר מידע. הפריטים המופיעים בו הם "מסמכים חיים" המתעדכנים עם גילויים וממצאים חדשים. המאגר כולל סקירות שיטתיות ומטא-אנליזות, ניסויים קליניים, פרוטוקולים, מאמרי מערכת ותשובות קליניות.

 Embase

מאגר מידע ביו-רפואי מגוון ורב-תכליתי, ששם דגש מיוחד על רפואה מבוססת ראיות, תרופות ומכשור רפואי. הוא מכסה את MEDLINE ובנוסף כ-3000 כתבי עת (בעיקר אירופאים), מציע ממשקי חיפוש ייעודיים, עושה שימוש במערכת קשרים סמנטית מתוחכמת ביותר ומכוון למשתמש הקצה וצרכיו.

 PubMed

מאגר ביבליוגרפי של הספרייה הלאומית האמריקנית -NLM בתחום מדעי החיים, המתמקד במיוחד בביו-רפואה. המאגר מכיל הפניות למאמרים מתוך כ-4,300 כתבי-עת מכל העולם וכולל נושאים כגון: מחקר ביו-רפואי, סיעוד, רפואת שיניים, רוקחות ועוד.

 

?מהם יתרונות השימוש במאגרי המידע של הספרייה

ישנם מספר יתרונות לשימוש במאגרי המידע על מנת למצוא מאמרים בטקסט מלא בנושא החיפוש המבוקש:

א. אנו מנויים על מאגרי מידע בתשלום והם מספקים גישה לתוכן (ובכלל זאת לטקסט מלא) שאינו זמין במאגרים או מנועי חיפוש חופשיים באינטרנט

ב. מכסים ספרות מקצועית, מדעית וכזאת שעברה ביקורת עמיתים  - כלומר כיסוי של כתבי עת איכותיים

ג. כוללים מגוון אפשרויות חיפוש - החל מחיפוש בסיסי וכלה בחיפוש מתקדם

ד. יש בהם סרגלי סננים והגבלות רלוונטיים לצמצום תוצאות החיפוש

ה. מאפשרים למשתמשים ליצור חשבונות אישיים כדי לשמור חיפושים ולהגדיר התראות לדואר אלקטרוני

ו. מציעים אפשרות לייצוא תוצאות לכלים לניהול ציטוטים

מאגרי מידע רב תחומיים

Scopus  - מאגר המכסה מגוון רחב של תחומי ידע, כולל רפואת שיניים​

Dissertations and Theses  - אוסף של עבודות מחקר לתואר שני ושלישי מרחבי העולם

Web of Science  - מאגר המכסה מגוון רחב של תחומי ידע, כולל רפואת שיניים

מפתח חיפה – מאגר המכסה את הספרות המחקרית בשפה העברית

מאגרי מידע בתחומי הפסיכולוגיה/סוציולוגיה

PSYCNET - מאגר מידע של האגודה הפסיכולוגית האמריקנית - American Psychological Association, הכולל את הספרות הבין-לאומית -מחקרית ומעשית - בתחום הפסיכולוגיה, שהתפרסמה ביותר מ-30 שפות, משנת 1887 ועד היום. במאגר גם היבטים פסיכולוגיים של תחומים קרובים, כמו רפואה, פסיכיאטריה, סיעוד, פיסיולוגיה, סוציולוגיה, חינוך, משפטים, קרימינולוגיה והתנהגות אירגונית. במאגר פרטים ביבליוגרפיים ותקצירים של מאמרים מכ-1,300 כתבי עת ושל פרקים מספרים וכן סקירות של ספרים בתחום הפסיכולוגיה.

Health and Psychosocial Instruments (HAPI)  - HAPI מספק גישה נוחה למידע על כלי מדידה והערכה שונים בתחומי הבריאות, המדעים הפסיכו-סוציאליים, התנהגות ארגונית ומידענות.