Skip to Main Content

בריאות הציבור: ציטוט מקורות/גניבה ספרותית

למה ואיך לצטט

רשימה קצרה של סיבות מדוע צריך לצטט:

- כדי להימנע מגניבה ספרותית

- כדי לתת קרדיט למי שמגיע

- כדי לסייע לקוראים שלך עם המחקר שלהם

- כדי לציין שיש תמיכה בטיעון או ברעיון שלך

מה צריך להיות מצוטט?

- ציטוטים, משפטים או ביטויים

- פארפרזות אשר מנוסחות מחדש

- מאמרים או מחקרים הזוכים להתייחסות בכתיבתך

- עובדות היסטוריות או סטטיסטיות

- גרפים, תמונות או תרשימים

- שימוש בטענה של מחבר/ת אחר/ת

מה לא צריך להיות מצוטט?

- ציטוטים ידועים מאוד

--עובדות הידועות לכל. יכול להיות שיהיה קשה לקבוע ובמקרה של ספק, יש לצטט.

מה לגבי מידע שאני מוצא באינטרנט?

- צריך לצטט אלא אם כן הוא עומד בקריטריונים של עובדה ידועה לכל

גניבה ספרותית

גניבה ספרותית (פלגיאט) מהווה התנהגות אקדמית פסולה, גם אם נעשתה בטעות. 

הכוונה למקרים בהם מעתיקים או מצטטים מידע, רעיונות או משפטים, מבלי לתת התייחסות נאותה למחבר/ת המקורי/ת, כך שנוצר רושם מוטעה לגבי מקור המידע בעבודה או ברפרט. 

ישנן שיטות אקדמיות כדי לתת קרדיט בצורה מסודרת למקורות הזוכים להתייחסות בכתיבתך, ולהמנע מפלגיאט.

 

נהלי הוראה ולימודים אוניברסיטאיים

נהלי ההוראה והלימודים נועדו להסדיר את מירב הנושאים המנהליים-אקדמיים המשותפים לכל תלמידי האוניברסיטה בנוגע ללימודיהם לתארים בוגר ומוסמך.

נהלי הוראה ולימודים