Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

חדשנות החודש: 2019 ינואר

חדש בספרייה הרפואית ובעולם המידענות הרפואית

הקרו הלאומית למדע - פלטפורמת פרסום חדשה

המשאב 1000F נרכש עבור חוקרי האוניברסיטה הופץ ופורסם בשנה האחרונה.  הקרן הלאומית למדע בחרה במשאב זה כזירה חדשה לפרסום מדעי וקידומו, הודות ליתרונות הפלטפורמה שהוא מציע.
ISF Open Research - פלטפורמה זו נועדה לאפשר לחוקרים לשלוט על תהליך הפרסום ללא חסמים. פרסום מיידי מונגש (Open Access) למאמרים ולכל נתוני המקור המשויכים אליהם וסקירת עמיתים שקופה ופתוחה.
 
הרשמה למיזם בקישור הבא.

 שירותי F1000 קיימים בשלושה ממשקי עבודה:
F1000 Research – מאפשר פרסום אקדמי בכתב עת ב"גישה חופשית"
OPEN ACCESS
F1000 Prime - מאפשר גישה למאמרים לפי תחומי עניין שדורגו ע"י חברי הפקולטה
1000F
F1000 Workspace - משמש כמערכת מבוססת רשת לניהול ציטוטים בדומה ל -
ENDNOTE.

השאלה בינספרייתית ללא תשלום – פיילוט חדש לשנה הקרובה

אנו שמחים להודיע כי החל מחודש נובמבר 2018 שירותי ההשאלה הבינספרייתית ניתנים ללא תשלום. מדובר ביוזמה משותפת של כל האוניברסיטאות בארץ שהחליטו על פיילוט של שנה לבחינת הנושא .סטודנטים ואנשי סגל יוכלו לקבל ללא תשלום סריקות והשאלות של חומרים שאינם זמינים בספרייה שלנו מספריות אחרות מהארץ ומחו"ל.
אופן הבקשה נשאר כפי שהוא - טופס אלקטרוני.

לפרטים נוספים - מחלקת השאלה בינספרייתית (אירנה)