Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

חדשנות החודש: 2019 פברואר

חדש בספרייה הרפואית ובעולם המידענות הרפואית

בנייה ושימור אוסף הספרייה הרפואית

בניית אוסף בספרייה אקדמית ושימורו בעידן הדגיטלי מציבים בפנינו אתגרים מיוחדים. הספרייה הרפואית וספריות אחרות בעולם נאלצות להתמודד עם מנעד רחב של שינויים וביניהם, מגבלות תקציב מחד ותמורות בעולם הפרסום האקדמי מאידך. ההתמודדות שלנו בעולם המשתנה הנוכחי מבוססת על פיקוח וניטור מתמיד של השימוש במשאבי האוסף, כדי לאתר ולזהות כתבי עת, מאגרים וספרים אלקטרוניים אשר יש להם ביקוש או לחילופין נתוני שימוש נמוכים. היחס בין העלות לתועלת נגזר מן הנתונים הללו שאנו אוספים. כך גם ההחלטה לרכוש משאב אלקטרוני מתבססת על נתוני השימוש או הדחיות. כיום, רוב ספקי התוכן מודעים לכך שיש לספק לנו מידע על שימוש כמו גם על ביקוש.

USP-NF הפרמקופיאה הבריטית והאמריקאית

המהפכה בעולם המידענות - ספרנות מאפשרת לנו להפרד מחומרים פיזיים (ספרים, כתבי עת, תזות וכו') שאכלסו את המדפים ותפסו חלק ניכר מחללי הספרייה ואנו עוברים לחלופות אלקטרוניות. לאחרונה, סיימנו לדלל חלק ניכר מספרי הפרמקופיאות שבדפוס - ספר התרופות והתכשירים שיוצא לאור במדינות שונות, ולהחליפן בפרמקופיאות אלקטרונית.  הספריה הרפואית רכשה את פרמקופיאה האמריקאית ואת הפרמקופיאה הבריטית אשר נגישות לכל התלמידים והצוות ללא הגבלה של מספר המשתמשים, גם באמצעות הגישה מרחוק. אנו אולי עצובים להיפרד מחומרים שהיו נדבך מהותי בחיי היום יום של הסטודנטים, אך מודעים לכך שהאלטרנטיבה המוצעת מאפשרת הרבה יותר.