Skip to Main Content

הכרת קטלוג הספרייה: חיפוש ספר מודפס וספר אלקטרוני

הערות

מנהלת מחלקת השאלה:

גב' לאה קיפניס
leak@savion.huji.ac.il

הכרת קטלוג הספרייה

אנו מזמינים אתכם להקדיש כמה דקות לקריאת מדריך זה להכרת קטלוג הספרייה של האוניברסיטה העברית עם דוגמאות מותאמות לסטודנטים למשפטים ולקרימינולוגיה.

לפני שנתחיל, כמה כללים בסיסיים:

1. בקמפוס הר-הצופים נמצאות שש ספריות (ספריית משפטים, ספריית מדעי הרוח והחברה, ספריית חינוך, ספריית ארכיאולוגיה, ספרייה לתלמידי חו"ל, ספריית מכינה). במהלך לימודיכם תשתמשו ביותר מספרייה אחת ולכן חשוב מאוד להחזיר את הספרים לספרייה המתאימה כדי לא לצבור קנס וגם כדי שהספרים לא יאבדו.

2. ספר שנמצא ברשותכם והוזמן ע"י קורא אחר - הינכם מתבקשים להחזירו בזמן (עד שבוע מקבלת אימייל על כך שהספר הוזמן).

3. ספרים שמורים (ספרים עם הפס הצהוב) נמצאים בקומה העליונה וניתן להוציאם: בימי ראשון עד רביעי החל משעה 16:00 ולהחזיר למחרת עד השעה 10:00. בימי חמישי החל משעה 16:00 ניתן לשאול את הספרים השמורים לסוף-שבוע ולהחזיר לספרייה ביום ראשון עד השעה 12:00. ספרים עם נקודה אדומה - ניתן לשאול עד רבע שעה לפני סגירת הספרייה ולהחזירם למחרת עד לפתיחת הספרייה בשעה 09:00.

4. ספר שלא מוחזר בזמן - צובר קנס.

5. כאשר הספרייה סגורה, ניתן להשאיר את הספרים במזכירות הספרייה בחדר 353 דרך החריץ בדלת. 

6. רוב האוסף ניתן להשאלה עד שבוע ימים עם הארכה אוטומטית. לא ניתן להאריך ספר שהוזמן ע"י קורא אחר או שנמצא ברשותו של קורא אחד מעבר לשנה.
לא ניתן לשאול כתבי עת, רשומות הכנסת והממשלה, ספרים נדירים, ספרי פסיקה. בספרייה ישנן שתי מכונות צילום וגם סורק שניתן להיעזר בהם לצילום ולסריקה מספרים אלה בהתאם לחוק זכויות היוצרים, התשס"ח - 2007.

7. הינכם מוזמנים לפנות למנהלת מחלקת השאלה, גב' לאה קיפניס, עם כל שאלה או בקשה הקשורה להשאלת ספרים.

באמצעות הזדהות, יש גישה לחומר מקוון וגם למעקב אחר הפעולות הבאות: השאלות והחזרות, הזמנות.

כרטיס קוראהזדהותהמשך הזדהות

הזדהות במערכתסינון לפי סוג משאבסינון לפי אזורסינון לפי מאמרסינון לפי שנת פרסוםסינון לפי נושא

מעבר לחיפוש מתקדםמסנני חיפושהסבר על אפרטורים בוליאניים

חיפוש ספר על המדףחיפוש ספר על המדףחיפוש ספר על המדףחיפוש ספר על המדף

התחברות והזדהותמאמר אלקטרוניספר אלקטרוניספר בשתי גרסאותמספר משתמשיםתנאי השימוש בספר

קישור לטקסט מלא והפנייה למיקוםפירוט נוסף על ספרפירוט נוסף על מאמר

פרטי התקשרות עם הספרייה

email   facebook   youtube אתר הספרייהwhatsapp