Skip to Main Content

הכרת קטלוג הספרייה: חיפוש מאמר

חיפוש מאמרים

 המדריכים נועדו לתת הנחיה רחבה לגבי חיפוש מאמרים בעברית במאגרים כלליים ובמאגרים משפטיים. בחיפוש נושאים מסוימים יהיה צורך בחיפוש במאגרים נוספים שאינם מצויינים במדריכים אלה.

הינכם מוזמנים לפנות בכל שאלה: law.library@mail.huji.ac.il
אזכור חומר בעברית יש לעשות לפי "כללי האזכור האחיד".

 

הסבר על כתב עת שפיט (peer-review) - לחצו כאן 

 

 

חיפוש מאמר בעברית

פרטי התקשרות עם הספרייה

email   facebook   youtube אתר הספרייהwhatsapp