Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

מדעי החיים: מאגרי מידע

Henry Stewart Talks מאגר המידע

חדש!

Henry Stewart Talks

מאגר מידע המספק הרצאות בנושא מדעי החיים והרפואה

הסברים על המאגר

לצפייה בהרצאות 

מדריכים בעברית למאגרי המידע בתמדעי החיים

סרטון הדרכה Scopus

סרטון הדרכה Web of Science

מדעי החיים: מאגרי מידע מרכזיים

Biosis Previews

מאגר זה משמש לחיפוש בתחום הידע הספציפי של מדעי החיים המאגר כולל הפניות למחקרים , כנסים, ספרים ופטנטים מתחום מדעי החיים ומתחום הביו-רפואה משנת 1990 ואילך​

PubMed

מאגר מידע העוסק במדעי החיים ובביו-רפואה

Scopus

מאגר מידע העוסק במדעי הרפואה, מדעי החיים, חקלאות ומדעי הסביבה. כולל חומרים החל משנת 1966 ועד היום.

Web of Science

מאגר מידע רב תחומי המכיל תקצירים עם טקסט מלא החל משנת 1965 ואילך המאגר מכיל פרטים על מאמרים מדעיים, ואפשר לחפש בו מאמרים מדעיים לפי נושאים, קבוצת מחקר, הארגון אליו שייך המחבר, שנת פרסום ועוד. ניתן לחפש במאגר גם מאמרים המצטטים חוקרים או מאמרים ידועים

Zoological Record

המאגר כולל מאמרים ומידע מתחום הזאולוגיה החל משנת 1945 ואילך המאגר מתמקד בבעלי חיים ומאפשר מעקב אחר שמות ושינויים במיון של בעלי החיים

WOS - Journal citation reports

מאגרי מידע חיפוש