Skip to Main Content

מדעי החיים: מאגרי מידע

מדריכים בעברית למאגרי המידע במדעי החיים

Henry Stewart Talks מאגר המידע

Henry Stewart Talks

מאגר מידע המספק הרצאות בנושא מדעי החיים והרפואה

הסברים על המאגר

לצפייה בהרצאות 

WOS - Journal citation reports

סרטון הדרכה Scopus

סרטון הדרכה Web of Science

מדעי החיים: מאגרי מידע מרכזיים

Biosis Previews
מאגר זה משמש לחיפוש בתחום הידע הספציפי של מדעי החיים המאגר כולל הפניות למחקרים , כנסים, ספרים ופטנטים מתחום מדעי החיים ומתחום הביו-רפואה משנת 1990 ואילך​

PubMed
מאגר מידע העוסק במדעי החיים ובביו-רפואה. מכיל יותר מ-36 מיליון ציטוטים ותקצירים של ספרות ביו-רפואית.

Scopus
מאגר מידע העוסק במדעי הרפואה, מדעי החיים, חקלאות ומדעי הסביבה. כולל חומרים החל משנת 1966 ועד היום.

Web of Science
מאגר מידע רב תחומי המכיל תקצירים עם טקסט מלא החל משנת 1965 ואילך המאגר מכיל פרטים על מאמרים מדעיים, ואפשר לחפש בו מאמרים מדעיים לפי נושאים, קבוצת מחקר, הארגון אליו שייך המחבר, שנת פרסום ועוד. ניתן לחפש במאגר גם מאמרים המצטטים חוקרים או מאמרים ידועים

Zoological Record
המאגר כולל מאמרים ומידע מתחום הזאולוגיה החל משנת 1945 ואילך המאגר מתמקד בבעלי חיים ומאפשר מעקב אחר שמות ושינויים במיון של בעלי החיים

מאגרי מידע חיפוש