Skip to Main Content

פטנטים: מאגרי חיפוש פטנטים

IP5 CCD

חיפוש במאגר CCD

מאגר ה-CCD (Common Citation Document) נועד לספק נקודת גישה אחת למידע עדכני בנוגע לבקשות פנטנטים בחמש רשויות הפטנטים הגדולות בעולם (IP5).

חברות IP5 הן:

  • EPO: משרד הפטנטים האירופי
  • JPO: משרד הפטנטים היפני
  • KIPO: משרד הקניין הרוחני הקוריאני
  • CNIPA: מנהל הקניין הרוחני הלאומי של הרפובליקה העממית של סין
  • USPTO: משרד הפטנטים והסמלים המסחריים של ארצות הברית

מדוע לחפש במאגרי פטנטים

חיפוש במאגרי פטנטים יכול להניב מידע רב ערך שלא נמצא במאגרים אקדמיים. בעת הגשת הבקשה לפטנט, על המבקשים להציג בפירוט את החידוש שלהם ואת הרקע המדעי שעומד מאחוריו. תהליכים אלו נעשים לרוב על ידי גופים מסחריים שלא מפרסמים מידע במאמרים אקדמיים, ולכן מסמכי הפטנטים מאפשרים גישה למידע חשוב ממקורות נוספים.

פלטפורמות חיפוש פטנטים חינמיות ובתשלום

קיימות פלטפורמות חיפוש פטנטים חינמיות ובתשלום המחפשות פטנטים מרשויות פטנטים שונות בעולם:

WIPO - הארגון הבינלאומי לקניין רוחני, כולל 192 מדינות

חיפוש במאגר WIPO

 חיפוש במאגר  The Lens.org

פלטפורמת חיפוש ביותר מ 117 מיליוןרשומות פטנטים מיותר 95 רשויות משפטים בעולם

Google Patent Search

patentPak - HUJI only

SciFinderN - מאגר מידע בכימיה המאפשר גם חיפוש פטנטים

רשימת מאגרי חיפוש פטנטים, מתוך אתר רשות הפטנטים הישראלית

רשימת הסיווגים CPC

CPC Cooperative Patent Classification

סיווג לפי EspecNet

NCBI

NCBI - מאגר מידע (מקושר ל-PubMed) שמכיל מידע על פטנטים של רצפי נוקלאוטידים.

הנחיות לחיפוש מידע במאגר:

חיפוש רצפים עם מילות מפתח ו-ID:

כדי לגשת למידע על נתונים של רצפי נוקלאוטידים שכלולים במחלקת הפטנטים של GenBank, או של רצפי החלבונים התואמים להם, חפשו לפי המונחים gbdiv_pat[Properties] או patent[Properties] במאגרי המידע של נוקלאוטידים או חלבונים.

כדי לחפש נתוני רצפים שקשורים לפטנט מסוים, חפשו במאגר המידע של נוקלאוטידים או חלבונים לפי קוד המדינה ומספר הפטנט, למשל: us|8669056

 

חיפוש כימיקלים עם מילות מפתח ו-ID:

כדי לגשת לכל נתונים הכימיקלים עם מידע על פטנטים, חפשו has_patent[Filter] במאגר התרכובות של PubChem.

כדי לחפש נתוני כימיקלים שקשורים לפטנט מסוים, חפשו לפי זיהוי הפטנט במאגר התרכובות של PubChem, לדוגמה: us5192525[Patent]