Skip to Main Content

המאמר המדעי: הערכת אתרים

4

קריטריון העדכון

מתי הופק או פורסם האתר?

מתי עודכן האתר?

עד כמה הקישורים מעודכנים?

 

שאלות מנחות לבחינת הקריטריון

כמה קישורים אינם מובילים לתוכן (dead links)?

האם הקישורים מתעדכנים באופן שוטף?

האם התוכן באתר מיושן ולא עדכני

5

קריטריון הכיסוי

האם הקישורים איכותיים ומשלימים את הכתוב?

האם רוב האתר מורכב מתמונות או שיש איזון בין התמונות והטקסט?

האם המידע מצוטט נכון?

 

שאלות מנחות לבחינת הקריטריון

האם נדרשת התקנת תוכנה כדי לקרוא את התוכן? ואם כן, כמה מידע יחסר אם לא מתקינים את התוכנה?

האם הגישה למידע כרוכה בתשלום?

האם ישנה אפשרות לגרסת טקסט או טבלאות?

האם יש המלצה לדפדפן מסוים לצפייה טובה יותר?

1

קריטריון הדיוק

מי כתב את האתר והאם אפשר ליצור איתו קשר?      

מהי מטרת האתר ולשם מה נוצר?

האם למחבר יש את הכישורים המקצועיים הדרושים לכתיבת תוכן האתר? 

     

שאלות מנחות לבחינת הקריטריון   

מהן דרכי התקשרות  שהמחבר מאפשר: כתובת מייל, טלפון או כתובת.

האם המחבר  הוא גם מנהל האתר (Webmaster)?

 

2

קריטריון הסמכות

מי מפרסם את האתר והאם הוא גם מנהל האתר?

מיהו בעל האתר?

איזה ארגון/מוסד מפרסם את האתר?

האם מפרסם האתר מציין את כישוריו?       

 

 

שאלות מנחות לבחינת הקריטריון   

האם יש סימוכין שמעידים על כישורי המחבר?

באיזה שרת נמצא האתר?

3

קריטריון האובייקטיביות

מהן מטרות האתר?

עד כמה התוכן מפורט?

האם המחבר נותן ביטוי לדעותיו?   

 

שאלות מנחות לבחינת הקריטריון

 

האם האתר הוא כיסוי לפרסומת? אם כן, התוכן עשוי להיות מוטה ולא אובייקטיבי.

יש לבחון את האתר כפי שבוחנים פרסומת בטלוויזיה, ולשאול מדוע פורסם אתר זה ועבור מי פורסם?

קריטריונים להערכת אתרים

בכל יום נוספים מיליוני דפים לרשת האינטרנט. כיצד אפשר להעריך את המידע ולבדוק שהוא אמין ומהימן?

Kapoun  Jim מגדיר חמישה קריטריונים בסיסיים וכמה שאלות מנחות לבדיקת אמינות אתרים. ניתן לומר שאתר טוב ואיכותי הוא אתר:

שמאפשר תקשורת עם המחבר או הארגון שיצרו את האתר.

• שמציג תעודות ואסמכתאות למומחיות המחבר או אתר שיש לו אחת מהסיומות הבאות:  net, gov, org, edu

• שמכיל מידע אמין עם מינימום של מידע פרסומי

• שמתעדכן באופן תדיר

• שקישוריו מובילים לאתרים פעילים

• שמכיל מידע נכון ללא תשלום או התקנת תוכנות

מתוך:

Kapoun, J. (1998). Teaching undergrades web evaluation. College & Research News 59, N7