Skip to Main Content

תעודות זהות לחוקר: ORCiD ואחרים: ORCiD - תעודת זהות לחוקר

מדריך ליצירת תעודת זהות לחוקר

ORCiD - פתיחת חשבון

ORCiDהאוניברסיטה העברית בחרה להשתמש ב- ORCiD כמערכת שתזהה את החוקרים זיהוי חד - חד ערכי, ותשייך אותם אליה. איסוף ועדכון פרסומי החוקרים יתבצע בשלב מאוחר יותר.
למרות זאת, חוקרים שמעוניינים בזאת, יכולים לייצא את תוכן הפרופיל שלהם מתוכנות אחרות ל- ORCiD.

קישור להרשמה

קישור להרשמה: https://www.huji.ac.il/orcid/index.php/login

אם נתקלת בבעיה טכנית צרו קשר עם התמיכה בדואל: orcid-huji@savion.huji.ac.il

ORCiD למה צריך את

מדוע חשוב למוסדות אקדמיים שלחוקריהם תהיה "תעודת זהות"? ORCiD

התקצוב של מוסדות אקדמיים נקבע, בין השאר, לפי מספר הפרסומים המדעיים של החוקרים שלהם. ציטוטים מהדוחות של החוקרים מראים את מידת ההשפעה של מוסד אקדמי על הקהילה המדעית.
בנוסף, לנושא יש השפעה רבה על הנראות של המוסד  בעולם האקדמי.
כדי לספור ציטוטים באופן מדויק ולשייך אותם לחוקרים ולמסדות אליהם הם שייכים, וכדי להימנע משגיאות שנובעות משמות דומים של חוקרים ומוסדות, יש צורך במערכת מובנית.
האוניברסיטה העברית בחרה להשתמש ב-ORCiD למטרה זו.

ORCiD מה זה