Skip to Main Content

Problem Based Learning (PBL) | הוראה ולמידה מבוססות פתרון בעיות: מקרה לדוגמה

מקרה לדוגמה

מורן, בת 50 התלוננה על קוצר נשימה ושיעול שנמשכו מספר חודשים. הרופא המטפל הפנה אותה לביצוע מספר בדיקות. בבדיקת תפקודי ריאות נמצאה ירידה ב FEV1 וב FEV1/FVC. צילום חזה לא הדגים פתולוגיה ובספירת הדם נמצאה עלייה במספר האאוזינופילים. מורן ידעה לספר על מספר מקרים של אסטמה במשפחה הקרובה. מורן אובחנה כסובלת מאסטמה והחלה טיפול עם שיפור ניכר בסימפטומים. לאחר מספר שנים הגיעה לטיפול בסטרואידים בשאיפה בשילוב עם longacting β2-agonist (LAβA). מזה כשנתיים, גם טיפול זה לא הספיק והיא נזקקה מספר פעמים לטיפול בסטרואידים סיסטמיים. מורן, בשלב זה כבר בת 60, סבלה מעלייה במשקל, חולשה וזיהומים חוזרים, וזאת תחת טיפול רצוף של מספר חודשים בסטרואידים סיסטמיים. לאור הצורך במתן סטרואידים סיסטמיים הציע לה הרופא המטפל להצטרף למחקר קליני הבודק את היעילות של חוסמי אינטרלויקין 4. מורן הצטרפה למחקר, אך למרבה האכזבה למרות שבדיעבד התברר שהייתה בזרוע שקיבלה את התרופה, לא נצפתה הטבה במצבה והיא המשיכה להזדקק לטיפול סיסטמי בסטרואידים.

מעבדה

חיפוש מידע על תוצאות בדיקות מעבדה בעיקר מתייחס לשאלות רקע. המשאבים הבאים נועדו לאיתור מידע אמין ומדויק אודות הערכים הנורמליים, טווחי ההתייחסות ופרמטרים אחרים של הבדיקות השונות

GUIDELINES

סוג פרסום שנמצא בראש פירמידת הפרסומים מבוססי הראיות הוא Guidelines (קובץ הנחיות וקווי ויסוד העוסקים במחלה/מצב רפואי) שמפורסמים על ידי אגודות רפואיות/גופי בריאות ציבוריים וכו'. להלן שני משאבים שבהם ניתן לאתר סוג פרסום זה:

Trip Database - חיפוש המונח Asthma ובדף התוצאות סינון לפני סוג פרסום Guidelines

Clinicalkey - בחירה ב-Guidelines בלשונית לצד שדה החיפוש ואז חיפוש המונח Asthma

מידע תרופתי

Micromedex - חיפוש המונח Asthma לפי מחלה Disease 

המידע ב-Quick Answers אודות המחלה הוא די קצר, לכן עדיף לעבור ללשונית In-Depth Answers למידע נוסף מעמיק יותר - אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, פתופיזיולוגיה ועוד.

ניתן גם לבחור בצד ימין של התוצאות בדף in-Depth Answers באפשרות Clinical Checklist שעושה חלוקה של Always Do/Never Do

סקירה קלינית כללית

Clinicalkey - חיפוש המונח Asthma ואחר כך בחירה סקירה קלינית (Clinical Overview) בדף התוצאות. נקבל סקירה קלינית של המחלה או המצב הרפואי.

משאבים קליניים

משאבים לנקודת הטיפול (חומרים מסוננים שעברו סינתזה):

UpToDate - חיפוש לפי תחום pulmonary and critical care medicine ואחר כך את המונח Asthma - נקבל את כל הערכים המתייחסים ל-Asthma

BMJ Best Practice - חיפוש המונח Asthma ובחירה בערך Asthma in adults

מאגרי מידע (מאמרים מחקריים) - חיפוש במאגרים תוך שימוש במונחי המפתח המתייחסים למטופל, לבעיה/ות ממנה הוא סובל ולהתערבות/יות (טיפול/ים)

Pubmed 

Embase 

לעתים קרובות חיפוש מונחים שכיחים במאגרים כמו Pubmed ו-Embase מניב הרבה מאוד תוצאות (גם לאחר החלת סננים). אחד הכלים לאיתור מאמרים עם רמה גבוהה של ראיות הוא Cochrane Library, במיוחד כאשר מדובר בסקירות שיטתיות ומטא-אנליזות (נמצאות בראש פירמידת המחקרים מבוססי ראיות EBM) - הסקירות הסיסטמתיות של Cochrane נחשבות ל"תקן הזהב" בתחום.