Skip to Main Content

רפואת שיניים: מאגרי מידע

מאגרי מידע מרכזיים ברפואת שיניים

Embase 

מאגר מקיף בכל תחומי הביו-רפואה (רפואה, סיעוד, רפואת שיניים, ריפוי בעיסוק וכו'). מכסה את MEDLINE.

Pubmed   

מאגר ביבליוגרפי של ה- NLM בתחום מדעי החיים,המתמקד במיוחד בביו-רפואה. המאגר מכיל הפניות למאמרים מתוך כ- 4,300 כתבי-עת מכל העולם וכולל נושאים כגון: מחקר ביו-רפואי, סיעוד, רפואת שיניים,  רוקחות ועוד.

Scopus   

מאגר המכסה מגוון רחב של תחומי ידע, כולל רפואת שיניים​.

Dissertations and Theses   

אוסף של עבודות מחקר לתואר שני ושלישי מרחבי העולם.

Web of Science   

מאגר המכסה מגוון רחב של תחומי ידע, כולל רפואת שיניים.

מפתח חיפה  

מאגר המכסה את הספרות המחקרית בשפה העברית.

?מהם יתרונות השימוש במאגרי המידע של הספרייה

ישנם מספר יתרונות לשימוש במאגרי המידע על מנת למצוא מאמרים בטקסט מלא בנושא החיפוש המבוקש:

א. אנו מנויים על מאגרי מידע בתשלום והם מספקים גישה לתוכן (ובכלל זאת לטקסט מלא) שאינו זמין במאגרים או מנועי חיפוש חופשיים באינטרנט

ב. מכסים ספרות מקצועית, מדעית וכזאת שעברה ביקורת עמיתים  - כלומר כיסוי של כתבי עת איכותיים

ג. כוללים מגוון אפשרויות חיפוש - החל מחיפוש בסיסי וכלה בחיפוש מתקדם

ד. יש בהם סרגלי סננים והגבלות רלוונטיים לצמצום תוצאות החיפוש

ה. מאפשרים למשתמשים ליצור חשבונות אישיים כדי לשמור חיפושים ולהגדיר התראות לדואר אלקטרוני

ו. מציעים אפשרות לייצוא תוצאות לכלים לניהול ציטוטים