Skip to Main Content

רפואת שיניים: כתבי עת

כתבי עת בתחום רפואת שיניים

כתבי עת נבחרים בתחום רפו"ש

להישאר מעודכנים

יצירת התראות דוא"ל במאגרי מידע/כתבי עת

במאגרי מידע ובכתבי עת רבים יש אפשרות להגדיר התראות דוא"ל – זאת לאחר שפותחים חשבון. אופי ההתראה תלוי במשאב עצמו ובהגדרות שלו, אבל בדרך כלל ניתנת האפשרות לקבל מידע אודות פרסומים ותכנים חדשים. ניתן ליצור מחרוזת חיפוש ולהגדיר אותה כהתראה שתגיע לדוא"ל בתדירות שתיקבע מראש.