Skip to Main Content

ניהול מקורות וציטוטים: בית

פניות ושאלות - צור קשר

 

שאלות ופניות בנושא כלים לניהול מקורות וציטוטים - יש לפנות בטלפון/דוא"ל/דלפק יעץ

02-6758791, mdlibinfo@savion.huji.ac.il

 

אנא ספק לנו מידע רב ככל שניתן:

א. המחלקה/חוג שלך או תחום ידע

ב. כלי הניהול שבו אתה משתמש (Endnote, Mendeley)

ג. מערכת ההפעלה שבה אתה משתמש (Windows 10, Mac OS וכו ')

ד. הדפדפן שבו אתה משתמש (Edge/Chrome/Firefox/Internet Explorer/Safari )

ה. מעבד התמלילים שבו אתה משתמש (Word, Pages )

 

בחירת כלי לניהול מקורות וציטוטים

באופן כללי כדאי לבדוק ולנסות מספר כלים כדי לראות איזה כלי אידאלי לעבודה. לקבלת מידע מפורט על הכלים לניהול מקורות וציטוטים יש לעיין בלשוניות הספציפיות. 

נקודות שיש לבחון בעת בחירת כלי לניהול ציטוטים:

א. ממשק – תוכנה מותקנת על מחשב, ממשק אינטרנטי או סוג אחר.

ב. האם סגנון הציטוט/הפניה שעליך להשתמש בו זמין?

ג. האם התוכנה תואמת למעבד תמלילים שבו אתה משתמש?

ד. האם אתה רוצה לעבוד במשותף אם אחרים ולשתף איתם את המקורות שלך? (חשוב לדעת באיזה כלי הם משתמשים).

הדרכות קבוצתיות/אישיות

הספרייה הרפואית ע"ש ברמן מקיימת הדרכות קבוצתיות/פרטניות בנושא כלים לניהול מקורות וציטוטים:

כלים לניהול מקורות וציטוטים: Endnote Web ו-Mendeley

לפרטים נוספים ולתיאום הדרכה יש לפנות לספרני הייעץ/הדרכה:

02-6758791

mdlibinfo@savion.huji.ac.il

כלים לניהול מקורות וציטוטים

כלי לניהול ציטוטים או תוכנת ניהול ציטוט מאפשר לך:

א. איסוף מקורות לציטוט (מאמרים, ספרים, תזות, דו"חות וכו')

ב. שמירת מקורות (קבצי PDF) בחשבון ענן או במחשב האישי

ג. סידור מקורות

ד. הוספה של הערות למקורות

ה. קישור לטקסט מלא, דפי אינטרנט ומסמכים

ו. ציטוט המקורות בעבודה ויצירת ביבליוגרפיות

 

בחלק מן הכלים ניתן גם:

א. לשתף מקורות עם אחרים

ב. לעבוד על קבצי המאמרים (PDF) – להוסיף הערות, להדגיש ועוד

ג. לתקשר עם אחרים כמו ברשת חברתית