Skip to Main Content

ניהול מקורות וציטוטים: Mendeley

ייצוא וייבוא מקורות

ניתן לייבא ולייצא בין Mendeley ובין כלים אחרים לניהול ציטוטים.

איך עושים זאת?   - מייצאים/מייבאים קובץ BIB/RIS מהכלי האחר (וההפך).

פניות ושאלות - צור קשר

 

שאלות ופניות בנושא כלים לניהול מקורות וציטוטים - יש לפנות בטלפון/דוא"ל/דלפק יעץ

02-6758791, mdlibinfo@savion.huji.ac.il

 

אנא ספק לנו מידע רב ככל שניתן:

א. המחלקה/חוג שלך או תחום ידע

ב. כלי הניהול שבו אתה משתמש (Endnote, Mendeley)

ג. מערכת ההפעלה שבה אתה משתמש (Windows 10, Mac OS וכו ')

ד. הדפדפן שבו אתה משתמש (Edge/Chrome/Firefox/Internet Explorer/Safari )

ה. מעבד התמלילים שבו אתה משתמש (Word, Pages )

 

ציטוטים בגוף העבודה וביבליוגרפיה

לאחר שהכנסנו את הפריטים בהם נשתמש בכתיבת העבודה/ות ל-Mendeley אפשר להתחיל לצטט אותם (בגוף העבודה) וליצור ביבליוגרפייה (בסוף העבודה). זאת אנו עושים ב- MS Word באמצעות התוסף של Mendeley

כיצד להכניס ציטוטים בגוף העבודה 

לאחר שסיימנו את הכתיבה ניתן ליצור רשימה ביבליוגרפית בסופה

כיצד ליצור רשימה ביבליוגרפית 

ניתן לשנות סגנון ציטוט/ביבליוגרפיה בכל שלב של כתיבת העבודה

שינוי סגנון ציטוט/ביבליוגרפיה 

שיתוף

Mendeley מאפשר לנו:

א. לשתף מקורות, הערות ותובנות עם אחרים באמצעות קבוצות Mendeley

ב. מגוון אפשרויות של הרשאות, פרטיות ועריכה

ג. יצירת קשר עם חברים אחרים בקבוצה בדף הקבוצה

של מאמרים PDF עבודה עם קבצי

מלבד היותו כלי לניהול מקורות וציטוטים, Mendeley מאפשר לנו גם לעבוד על קבצי PDF של מאמרים.

אנו יכולים למרקר, להוסיף הערות ועוד.

עבודה על קבצי PDF של מאמרים - הדגמה קצרה 

Mendeley

Mendeley הוא כלי חינמי לניהול מקורות וציטוטים ורשת חברתית אקדמית עם ממשקי אינטרנט, שולחן עבודה ומכשירים ניידים, שניתן לסנכרן ביניהם.

תרשים זרימה - שימוש בכלי לניהול מקורות וציטוטים במהלך כתיבת עבודה

פתיחת חשבון  

הורדת תוכנה 

הורדה והתקנת תוסף ל- MS WORD  

הורדה והתקנת Mendeley Web Importer                                                          

איסוף פריטים מצוטטים

השלב הראשון בכתיבת העבודה הוא חיפוש חומרים רלוונטים (מאמרים, ספרים וכו'). לאחר שאיתרנו את אלו עלינו להעבירם לכלי לניהול מקורות וציטוטים, כדי שנוכל אחר כך להשתמש בהם.


יש מספר דרכים לעשות זאת:

א. יצוא ישיר 

ממאגרי מידע ספציפיים

קטלוג הפריטים של כלל משתמשי Mendeley - ראה תיבה נפרדת

ב. לכידה   

מאגרי מידע

Google Scholar

רשומות מאמרים בכתבי עת

קטלוגים שונים

קבצי PDF של מאמרים בטקסט מלא  

גרירה ושחרור קובץ PDF לספרייה האישית ב- Mendeley

ד. יצוא עקיף 

ממאגרי מידע או תוכנות אחרות לניהול ציטוטים  

ייבוא קבצים שנשמרו כ- XML, BibTex או RIS

ה. באופן ידני 

פתיחת רשומת פריט שלא נמצא במאגר/קטלוג – דפי אינטרנט, דו"חות וכו'