Skip to Main Content

ניהול מקורות וציטוטים: Endnote Web

ייצוא וייבוא מקורות

ניתן לייבא ולייצא בין Endnote  ובין Endnote Basic ובינם ובין כלים אחרים לניהול ציטוטים.

פניות ושאלות - צור קשר

 

שאלות ופניות בנושא כלים לניהול מקורות וציטוטים - יש לפנות בטלפון/דוא"ל/דלפק יעץ

02-6758791, mdlibinfo@savion.huji.ac.il

 

אנא ספק לנו מידע רב ככל שניתן:

א. המחלקה/חוג שלך או תחום ידע

ב. כלי הניהול שבו אתה משתמש (Endnote, Mendeley)

ג. מערכת ההפעלה שבה אתה משתמש (Windows 10, Mac OS וכו ')

ד. הדפדפן שבו אתה משתמש (Edge/Chrome/Firefox/Internet Explorer/Safari )

ה. מעבד התמלילים שבו אתה משתמש (Word, Pages )

 

ציטוטים בגוף העבודה וביבליוגרפיה

לאחר שהכנסנו את הפריטים שבהם נשתמש בכתיבת העבודה/ות ל-Endnote web אפשר להתחיל לצטט אותם (בגוף העבודה) וליצור ביבליוגרפייה (בסוף העבודה). זאת אנו עושים ב- MS Word באמצעות התוסף Cite While You Write (צטט במהלך הכתיבה).

 את התוסף יש להוריד ולהתקין על המחשב (בחירת תוסף - לפי מערכת ההפעלה).

כיצד להשתמש בתוסף Cite While You Write ציטוט בגוף העבודה + יצירת ביבליוגרפיה 

ניתן להחליף סגנון ציטוט בכל שלב של הכנת העבודה - הוספת סגנונות הציטוט נעשית ב-Endnote Basic  ואחר כך ניתן להוסיף את זאת גם ל-Word

שיתוף

יש באפשרותך לשתף מקורות עם עמיתיך על ידי יצירת קבוצות  ב- Endnote Basic.

באפשרותך לאשר לחלק מחברי הקבוצה לערוך מקורות בספריית הקבוצה או לספק להם אישור לגישה לקריאה בלבד.

יישומון

יש יישומון של Endnote לטבלטים ניידים של APPLE. פרטים נוספים ב-Apple store.

חשוב להדגיש שהאפליקציות של הכלים לניהול ציטוטים אינן כוללות את כל התכונות של הכלים עצמם.

Endnote קצת על

  Endnote הוא כלי בתשלום לניהול מקורות וציטוטים. מדובר בתוכנה המותקנת על מחשב אישי (נייח/נייד).

Endnote Web  (Endnote Online) הוא כלי חופשי (לקהילת האוניברסיטה העברית) לניהול מקורות וציטוטים. הממשק שלו אינטרנטי (אין צורך בהתקנת תוכנה) וניתן להשתמש בו במחשבי האוניברסיטה.

תרשים זרימה - שימוש בכלי לניהול מקורות וציטוטים במהלך כתיבת עבודה

פתיחת חשבון/כניסה

מדריך מהיר

התקנת תוספים 

איסוף פריטים מצוטטים

השלב הראשון בכתיבת העבודה הוא חיפוש חומרים רלוונטים (מאמרים, ספרים וכו'). לאחר שאיתרנו את אלו עלינו להעבירם לכלי לניהול מקורות וציטוטים, כדי שנוכל אחר כך להשתמש בהם.


חיפוש במאגרים מתוך ENDNOTE WEB

ממשק חיפוש ייעודי במאגרי מידע (למשל PUBMED) 

יצוא ישיר 

מתוך מאגרי מידע ספציפיים

יצוא עקיף 

מתוך מאגרי מידע ו/או כלים אחרים לניהול ציטוטים

ייבוא קבצים שנשמרו כקובצי End או RIS

לכידה 

כפתור לכידה (Capture) שמעביר את הפרטים הביבליוגרפיים של המקור ל-Endnote

הדרך הזאת לא תמיד עובדת כראוי, חשוב לבדוק שהפרטים אכן עברו

באופן ידני 

פתיחת רשומת פריט שלא נמצא במאגר/קטלוג – דפי אינטרנט, דו"חות וכו'