Skip to Main Content

איך למצוא ספר בספרייה - מתמטיקה: משאבי למידה פתוחים

מדריכים  מתמטיקה ומדעי המחשב  מתמטיקה

משאבי למידה פתוחים

משאבי למידה פתוחים OER  הם משאבים לימודיים חופשיים, זמינים באופן גלוי לכל אחד ובמסגרת רישיונות מסוימים גמישים ( הידועים ביותר Creative Commons) מאפשרים לעשות בהם שימוש חוזר ולהפיצם עם מעט או ללא הגבלות.

קיימים משאבי למידה פתוחים רבים במתמטיקה (ספרי לימוד, תכניות לימודים, תכני הרצאות ועוד). 

אתרי המלצות על משאבי למידה פתוחים איכותיים במתמטיקה: