Skip to main content

מתמטיקה ומדעי המחשב: Hebrew University research guides

הספרייה למתמטיקה ולמדעי המחשב
libraries.huji.ac.il/mathCS

מדריכים במתמטיקה ומדעי המחשב

מדריכים ומידע במתמטיקה ומדעי המחשב

מדריכים ומידע על ספרים (וספרים אלקטרוניים), כתבי עת, מאגרי מידע ועוד...

מאגרי מידע במתמטיקה ומדעי המחשב

מדריכים כלליים

מדריכים במדעי הטבע

חדשות לתקופת משבר הקורונה

מה שונה או חדש בתקופה זו?

השאלה בינספרייתית היא לחומרים מקוונים בלבד
באמצעות טופס פנייה (דרך ספריית הרמן). לשאלות: jslill@savion.huji.ac.il

אפשר לשאול ספרים בספרייה. השאלת ספרים מתארכת אוטומטית. אין צורך להגיע לספרייה להחזיר ספרים.

משאבים פתוחים: מו"לים רבים החליטו לפתוח את המשאבים שלהם (כתבי עת, ספרים, כלי ייעץ, כלים ללמידה מרחוק וכו') לגישה חופשית (באופן מלא/חלקי) בתקופת משבר הקורונה בלבד. בנינו עבורך דף משאבים פתוחים לתקופת משבר הקורונה, ואנחנו נמשיך לעדכן אותה בימים הבאים עם מקורות נוספים.

תוכנה להקראת טקסט מרחוק בשם AlmaReader מוצעת לסטודנטים במשך סמס' ב' על ידי האגף למחשוב, תקשורת ומידע. תוכנת הקראה בעברית ובאנגלית, מקריאה מסמכי  WORD, PDF דואל ואתרי אינטרנט תוך שליטה על מהירות ההקראה, סוג הקול ואפשרות לשמור את הטקסט המושמע כקובץ שמע MP3 להאזנה בזמן ובמקום שמתאימים לך.

קישורים שימושיים:

שירותים חדשים לשירותך

חדש (בהרצה)! משאבים אלקטרוניים ללא הזדהות בסמבה.
OpenAthens - גישה חדשה למאגרי מידע ומאמרים בטקסט מלא / האגף למחשוב, תקשורת ומידע
ניתן להגיע לשירות דרך אתר הספריות או הקטלוג ואז להזדהות עם HUJI  לוגין.

האגף למחשוב, תקשורת ומידע הוסיף את תוכנת Mathematica למבחר התוכנות ללא תשלום המוצעות להתקנה לקהל הסטודנטים.

צוות הספרייה למתמטיקה ולמדמ"ח

 הספרייה למתמטיקה ולמדעי המחשב

צוות הספרייה לשירותך

טלפון 65-84379

דואל jmc_circ@savion.huji.ac.il


ראש צוות הספרייה:

צוות הספרייה: