Skip to Main Content

איך למצוא ספר בספרייה - מתמטיקה: מבוא

מדריכים  מתמטיקה ומדעי המחשב  מתמטיקה

הספרייה למתמטיקה ולמדעי המחשב
libraries.huji.ac.il/mathCS

   English guide

המדריך להתמצאות בספרייה, מציאת ספרים והכרת מבחר ספרים מומלצים בתחומי המתמטיקה.

קישורים מהירים

   קטלוג HUfind
   oneHUJI
   MathSciNet
   zbMATH Open
   מאגר בחינות
   LyX (מדריך)

מדריכים נוספים

איתור הפריט בקטלוג

  1. ראשית, נחפש את הספר בקטלוג HUfind
  2. נוודא שהוא נמצא בספרייה שלנו ומה מספר המדף שלו
    • אם יש עותק פנוי - נביא אותו מהמדף
    • אם אין עותקים פנויים - נזמין עותק

מבנה מספרי המדף בספריה למתמטיקה ומדעי המחשב

לספריה למתמטיקה ומדעי המחשב שיטת מיון ייחודית
והיא מותאמת לצורכי ציבור הסטודנטים והחוקרים

בשיטה זו, כל מספר מייצג נושא

לדוגמה: 13 - תורת הקבוצות

אחרי המספר מופיעות שתי האותיות שמייצגות את שם המחבר הראשון

13 Sh

מציין ספר בתורת הקבוצות, ששם המחבר שלו מתחיל ב-Sh

בהמשך המדריך, נביא את מספרי המיון והמלצות לספרים בספרייה בכל תחום

  הספרים במתמטיקה מסומנים בסרט לבן
  הספרים במדעי המחשב מסומנים בסרט ירוק
  לספרים השמורים (בשני הנושאים), הניתנים להשאלה ללילה נוסף סרט צהוב

 

בכל נושא, אחרי ספרי המחברים, מרוכזים:

  • אוספי מאמרים (המסומנים ב-Coll.)
  • סמינרים (המסומנים ב-Sem.)
  • כנסים (המסומנים ב-Symp.)

צוות הספרייה למתמטיקה ולמדמ"ח

 הספרייה למתמטיקה ולמדעי המחשב

צוות הספרייה לשירותך

   טלפון    65-84379

   דואל    jmc_circ@savion.huji.ac.il


ראש צוות הספרייה:

צוות הספרייה:

שיטות מיון אחרות

Mathematics Subject Classification MSC2020
MathSciNet
zbMATH

Library of Congress Classification, Class Q (Science), Subclass QA