Skip to Main Content

מדעי המחשב: כתיבת עבודת גמר או מאמר

מדריכים  מתמטיקה ומדעי המחשב  מדעי המחשב

איך להקל על כתיבת עבודה או מאמר ולהגיע לתוצאה מקצועית? בעזרת הכלים הנכונים:

 • כללי ציטוט
 • תוכנות לכתיבה מתמטית
 • תוכנות לניהול ועריכת ביבליוגרפיות
 • אתרים חינמיים להעלאת תוצרי מחקר 
 • חיפוש תזות אחרות
 • בחירת נושאים
 • בחירה נכונה היכן לפרסם (והיכן לא לפרסם): מדדי תוצרת מדעית
 • פרסום בגישה פתוחה - Open Access

לידיעתך, פרסומים בכתבי עת שמדורגים גבוה במאגרים משפיעים על דירוג המוסד בדירוגים בין-לאומיים.

תוכנות לניהול ועריכת ציטוטים ביבליוגרפיים

BibTeX : Bibliographies for LaTeX

תוכנת BibTex הינה מין תוסף ל-LaTex לניהול בבליוגרפיה. תוסף ה-BibTeX שומר בקובץ נפרד את רשימת כל הכותרים (לדוגמה: ספרים, מאמרים, אתרי אינטרנט וכו) הרלוונטיים לעבודה. 

AMSRefs 

ה-AMS מציע בחינם תוסף ל-LaTex לניהול ביבליוגרפיה, הנחשב נוח יותר  


אפשר גם לעבוד עם תוכנות לניהול ביבליוגרפיה אחרות. רובן מאפשרות ייצוא רשימות ביבליוגרפיות בפורמט BibTeX

להלן חלק מתוכנות לניהול רשימות ביבליוגרפיות הקיימות בשוק.  כל התוכנות מאפשרות שימוש מקוון חינמי (עם הגבלה לגודל אחסון המידע ומידת אפשרויות השיתוף) ותומכות ב-BibTex.

בחירת התוכנה תלויה בהעדפה אישית של כל אחד ואחת

Endnote Web

Mendeley

Sciwheel (formerly F1000 Workspace)

Zotero

מדריכים נוספים:

אתרים חינמיים להעלאת תוצרי מחקר

עבודות גמר

LaTeX - תוכנות לכתיבה מתמטית

LaTeX

 LaTeX (קרי: לטך) היא שפת תוכנה מקובלת לכתיבת טקסט מתמטי, והתוצר הסופי שלה הוא קובץ pdf של הטקסט. קובץ LaTeX כתוב נראה במידה מרובה כמו טקסט של שפת תיכנות ורק המשתמש המנוסה יודע כיצד תיראה התוצרת שלו. 

תוכנת LaTeX הינה התוכנה המקובלת להגשת מאמרים בעתונות המדעית המתמטית ובתוכנה זאת נכתב גם חלק גדול מן המסמכים בעלי אופי מתמטי בתעשיה.

ה-ACM ממליצים על ממשק Overleaf ל-LaTex

תוכנות לרשות קהילת הסטודנטים באוניברסיטה

האגף למחשוב, תקשורת ומידע מציע לקהל הסטודנטים שימוש בתוכנות מסוימות ללא תשלום.
יש לבדוק זכאות בטרם מבצעים הרשמה.

בין התוכנות לרשותך: 

 • Office Pro Plus
 • Microsoft Imagine (MSDN) service    Available only to students of the HUJI Faculty of Science
 • Matlab SPSS
 • jmp (SAS)
 • חדש! Mathematica

דירוג אקדמי של אוניברסיטאות בעולם - מדעי המחשב

Academic Ranking of World Universities (Shanghai Ranking) - Mathematics

Academic Ranking of World Universities (Shanghai Ranking)

האוניברסיטה העברית מדורגת במקום הראשון מבין האוניברסיטאות בארץ, לשנת 2021

Times Higher Education (THE) World University Rank

Times Higher Education (THE) World University Rankings

האוניברסיטה העברית מדורגת במקום הראשון מבין האוניברסיטאות בארץ, לשנת 2019

QS World University Rankings

QS World University Rankings - CS - Israel

האוניברסיטה העברית מדורגת במקום הראשון מבין האוניברסיטאות בארץ המציעות תארים במדמ"ח

CSRankings: Computer Science Rankings

מבוסס על נתונים מאתר DBLP

פרסום וכללי ציטוט במדמ"ח

מבחר ספרים לעזרה בכתיבה מתמטית